IMAGINI QUMRAN/ M.MOARTĂ

Qumran aşezarea antică , panoramic


Coordonate : 31 ° 44'27 "N 35 ° 27'31" E / 31.74083 ° N 35.45861 ° E

Coordonate : 31 ° 44'27 "N 35 ° 27'31" E / 31.74083 ° N 35.45861 ° E
Qumran Platoul  Aşezării Comunităţii Eseniene  şi în spate  peşterile 1 Q şi 11 Q

Aşezarea antică Qumran la 1 km distanţă de Marea Moată.

Qumran Scriptoriu vedere spre Maim HaMeth


Qumran ,Sinagoga şi Alcovul ( Dulapul Sulurilor Thorei) îcastrat  în zid

Qumran bazinele  pentru  botez ( baia rituală de purificare) şi , pentru necuraţi separat.

Qumran curtea Neamurilor( necredincioşilor necircumcişi) exemplu  :  greci-persani hasmoneeni,ptolemeii-egipteni,romani  şi alţii care nu îl cunoşteau pe Yahweh monoteistul /Dumnezeul Unic şi nu  eau fideli Legii Iudaice din Sinai.

Qumran ,baptizierul  pentru  botezul   Iudaic-Esenian al  catehumenilo(noilor veniţi) şi a DREPŢILOR

Qumran Bazinul  leproşilor şi a celor necuraţi din boli  cronice ea  zidit pentru  a fi scufundaţi sub apă  şi  apoi trataţi cu  ceaiuri şi ungunete..

Qumran  beer-haMikvoth-Hagoym   Bazinul Lepădării de credinţă  era culmea esenţial pentru credinţa Eseneiană. Un ne-evreu  trebuia să  comită un act contrat   Zeilor lui , o hulă,o erezie , o blasfemie şi să strige   către ceuri SÂNT ATEU după  care  era  "ÎNECAT  ÎN POTOUL LUI NOE "şi spălat prin apele Mării Trestiei/Roşii  ,Purificat în Nor şi în Slavă prin scufundare totală. Idee preluată fecvent  de Pavel şi mai ales de Iisus.

"Voi aţi murit pentru lume şi puterile cărora  slujeaţi odinoară. Voi nu ma sânteţi ai voştriii  ci a Acelui care  va răscumpărat:"!  Ritual obligatoriu   pentru cineva care dorea să stea  mai mult de  şase zile  şi după Şabatul evreiesc în incinta eseniană. 
 A fost unul din motivele pentru care armata romană a dat foc comunităţii Eseniene , de  mai multe oi.

Qumran Beith romiith  / casele de oaspeţi    CASE NECURATE.

Esenienii considerau OSPEŢIA SFÂNTĂ asemeni Patriarului Avraam.   Cu atoate acestea ,  casele de oasepţi  erau   făcute ciudat.  Mirosul corpurilor umane (aerisirea lor  trebuia să  dea spre Marea Moartă, spre Zdom  şi G-Amorah(Sodoma şi Gomorah) .  Fiindcă   de cele mai multe ori oaspeţii erau PĂGÂNI, pe dinafară oameni,pe dinăuntru însă "NU"  . Erau SIMBIOŢI LOCUIŢI(POSEDAŢI)  trupuri gazdă a altor duhuri şi a altor  puteri cereşti fie curate ,fie necurate dar ALTELE" decât cele  scrise în Thorah şi Tanach-ul lui Yahweh Adonai Erau vizaţi mai ales TRINITĂŢILE  DE ZEI   [ < TREI ÎN UNUL <] Oaspeţii  trebuiau să  strige  pe  stradă ,oriunde mergeau "NECURAT" şi " UN LEGĂMÂNT ÎNTRE DUMNEZEU  şi ZEII LUI!". Toate facilităţile caznice   erau construite  aşa încât să îţi arate că   zeii tăi sânt mai spurcaţi decât tine. Oricât bine ar fi  lucrat în lume zeii tăi........erau spurcaţi   .  Şi că Yahweh Adonai era Bun şi Blând  şi plin de harul toleranţei chiar şi faţă de Satan.  Nu era sentimentul cel mai plăcut de pe planeta această. Trebuia să accepţi că "Toată lumea zace în cel Rău şi nu L-a cunoscut  pe UNICUL şi ADEVĂRATUL DUMNEZEU-EBRAIC!" şi "trebuia să mori  pentru lume şi dumnezeii ei!" şi Să  devii un TEŞVIIT un ŢADOK  adică un POCĂIT şi DREPT. Deşii esenienii nu erau adepţii forţei  există mărturii că au răspuns cu forţă la forţă . Fiind nevoiţi să  aplice PĂGÂNILOR  lecţia clasică: respectă nu impune cu forţa zeii tăi în TEMPLUL ALTUI DUMNEZEU ,fiind ENTITATE DIFERITĂ!".

[T.N.CH = Biblia ebraică)]

Capul ciudăţenilor  eseniene era  descrierea reală a lui Dumnezeu. spun reală fiindcă este cea Biblică. Dumnzeu este un Dumnezeu al întunericului. .Dar El este lumina Lumii şi oamenii nu vor mai avea trebuinţă de lumina soarelui şi a lunii . idee  care reapare la Ioan Teologul în Apocalipsa Bibliei capitolul 22.
Toate LEGĂMINTELE CU AVRAAM,ISAAC ŞI IACOV AU FOST  FĂCUTE ÎN ÎNTUNERICUL CE GROS ŞI GROAZĂ ÎNSPĂMÂNTĂTOARE. Identic a fost în Sinai cu Moise.


Şi totuşi Dumnezeul Întunericului era Lumina. Iar Satan era lumina ,dar  pe dinăuntru era Întunericul.  Satan era Înger de Lumină, Heruvim Ocrotitor, perfec în frumuseţe ajuns la ce mai înaltă  rafinare a ştiinţei.  Dogma FIIILOR ;LUMINII  care erau POPORUL ÎNTUNERICULUI şi a FIIILOR ÎNTUNERICULUI care erau POPORUL LUMINII  a falsei lumina .Le-a adus esenienilor numai necazuri.  Cum este să te recomanzi la interpeleare:
Interpelare.- "Cui te închini tu ?......În cine crezi tu ? "
Răspuns:- Eu cred în Dumnezeul Întunericului.....că EL  este  Lumina lumii. Lumina locuieşte în întuneric şi luminează în expansiune şi întunericul  nu-i  este ostilă ( nu s-a împotrivit).  
ca să nu credeţi că este vre-o erezie personală  adăugată la una   antică a esenienilor,voi adăuga şi versete din Biblie pentru a întări acest ADEVĂR.Sau revelaţia ADEVĂRATULUI DUMNZEU.

VECHIUL TESTAMENT CITATE DIN BIBLIE

Geneza  Capitolul 15
1. După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie, şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare.”


12. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram; şi iată că l-a apucat o groază şi un mare întuneric.
13. Şi Domnul a zis lui Avram: „Să ştii hotărât că sămânţa ta va fi străină într-o ţară, care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.
14. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu: şi pe urmă va ieşi de-acolo cu mari bogăţii.
15. Tu vei merge în pace la părinţii tăi; vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită.
16. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici; căci nelegiuirea Amoriţilor nu şi-a atins încă vârful.”
17. După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor, şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate.
18. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram, şi i-a zis: „Seminţei tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat,
19. şi anume; ţara Cheniţilor, a Cheniziţilor, a Cadmoniţilor,
20. a Hetiţilor, a Fereziţilor, a Refaimiţilor,
21. a Amoriţilor, a Canaaniţilor, a Ghirgasiţilor şi a Iebusiţilor.”
 Geneza  Capitolul 32

24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu elîn întunericul adânc, până în revărsatul zorilor.
25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el.
26. Omul acela a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.”
27. Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el.
28. Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu); căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni, şi ai fost biruitor.”
29. Iacov l-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?” Şi l-a binecuvântat acolo.
30. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); „căci”, a zis el, „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă, şi totuşi am scăpat cu viaţă.”

Solomon afirmă: “Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric” (1 Împăraţi 8:12).

 2 Cronici Capitolul 6

1. Atunci Solomon a zis: „Domnul a zis că Îi place să locuiască în întuneric!
2. Şi eu am zidit o casă care-Ţi va fi locuinţa ÎNTÂLNIRII CU ISRAEL , un loc unde NUMELE Tău va locui în veci!”
8. Dar ce! Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile, şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această casă, pe care am zidit-o eu!
19. Totuşi, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui! Ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău.
20. Ochii Tăi să fie zi şi noapte deschişi peste casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta

 NOUL TESTAMENT CITATE DIN BIBLIE
 Evanghelia lui Ioan Capitolul 20
 14. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, şi a văzut pe Isus stând în întuneric ,acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.

19. În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit din întuneric , Isus, a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!”
20. Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul.
21. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”
Faptele apostolilor capitolul 1
9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, în întuneric şi un nor L-a ascuns din ochii lor.

  Apocalipsa Ioan capitolul 22

5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.


O altă ciudăţenie a esenienilor era  o Comunitate religioasă fără TEMPLU şi Fără Zeu, Aveu SINAGOGĂ un fel de AGORA RELIGIOASĂ  un Locaş public acoperit unde puteai  schmba  idei ,păreri şi studia Biblia ebraică şi  alte ştiinţe .Aveau o Universitate  Yeşiva avea Şcoală de Talmid-Thorah (Învăţarea Învăţurii) Nu învăţai  un domeniu, ci "Cum să înveţi " "şi mai ales anume ce să înveţi  şi de  ce?" Separat aveu şcoli normale de  materii exacte şi  ştiinţe umaniste.   Şi două şcoli de  meserii. erau oameni care luau în serios avertismentul regelui Solomon: "Înţelepciunea  urlă pe străzi: -Oameni până când iubiţi "Prostia?" ....şi urâţi înţelepciunea!"  " Începutul  Înţelepciunii este  resemnarea şi  smerenia  faţă de Respectul Creaţiei ( Duhul Creatorului)."Kohelet-Eclesiast şi mişlei -Proverbe/Pilde.

O Altă ciudăţenie  era pregătirea  de a supravieţuii JUDECĂŢII DE APOI, Apocalipsei, care va lovii lumea cu 10 PLĂGI  şi 24 de nenorociri care se regăsesc  apropae în aceaşi ordine şi la Ioan Teologul ,în Apocalipsa Biblică.  Erau educaţi să  supravieţuiască ...........şi nu doar atât  ci să fie capabili să păstreze cunoştinţele tehnice, să le  repună la loc în timp real cât mai scurt pentru a  reface  OMENIREA CREDINCIOASĂ LUI YAHWEH. Erau educaţi anti hazard, anti-tornade, inundaţii,epidemii şi antiseismic.  Ştiau să desalinizeze apa  ,sau să scoată forsforul şi suflful separat din apă. şi să folosească forforul pentru iluminat public/caznic    sufltul şi metanul   ca combustibil  înlocuri unde nu există lemn.


Qumran  Khalacha -Calea Îngustă/Calea Sfinţeniei  ,dedicată drepţitor ,ducea spre peşterile sulurilor.

Qumran  Khalacha -Calea Îngustă/Calea Sfinţeniei  ,dedicată drepţitor ,ducea spre peşterile sulurilor. Denumire se regăseşte în prdicile lui Iisus.

Qumran  Khalacha -Calea Îngustă/Calea Sfinţeniei  ,dedicată drepţitor ,ducea spre peşterile sulurilor. Disnspre peşteri spre Comunitatea Eseniană

Beer-HaMikvoth   bazine pentru botez esenian ( baie  de puificare)Qumran panoramic aerial

Peştera Q1 Cave 1 Qumran frontal


Peştera Q1 Cave 1 Qumran


În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]

Cave 1
1QIsaa (a copy of the book of "Isaiah")
1QIsab (a second copy of the book of "Isaiah")
1QS ("Serekh ha-Yahad" or "Community Rule") cf. 4QSa-j = 4Q255-64, 5Q11
1QpHab ("Pesher on Habakkuk")
1QM ("Milhamah" or "War Scroll") cf. 4Q491, 4Q493; 11Q14?
1QHa ("Hodayot" or "Thanksgiving Hymns")
1QapGen ar ("Genesis Apocryphon" in Aramaic)
CTLevi ar ("Cairo Geniza Testament of Levi" in Aramaic)
1QGen ("Genesis") = 1Q1
1QExod ("Exodus") = 1Q2
1QpaleoLev ("Leviticus" written in palaeo-Hebrew script) = 1Q3
1QDeuta ("Deuteronomy") = 1Q4
1QDeutb ("Deuteronomy") = 1Q5
1QJudg ("Judges") = 1Q6
1QSam ("Samuel") = 1Q7
1QIsab (fragments from the 1QIsab scroll) = 1Q8
1QEzek ("Ezekiel") = 1Q9
1QPsa ("Psalms") = 1Q10
1QPsb ("Psalms") = 1Q11
1QPsc ("Psalms") = 1Q12
1QPhyl (58 fragments from a "Phylactery") = 1Q13
1QpMic ("Pesher on Micah") = 1Q14
1QpZeph ("Pesher on Zephaniah") = 1Q15
1QpPs ("Pesher on Psalms") = 1Q16
1QJuba ("Jubilees") = 1Q17
1QJubb ("Jubilees") = 1Q18
1QNoah ("Book of Noah") = 1Q19
1QapGen ar (fragments from the "Genesis Apocryphon" in Aramaic) = 1Q20
1QTLevi ar ("Testament of Levi" in Aramaic) = 1Q21
1QDM ("Dibrê Moshe" or "Words of Moses") = 1Q22
1QEnGiantsa ar ("Book of Giants" from "Enoch" text in Aramaic) = 1Q23
1QEnGiantsb ar ("Book of Giants" from "Enoch" text in Aramaic) = 1Q24
1Q25 ("Apocryphal Prophecy")
1Q26 ("Instruction")
1QMyst ("Mysteries") = 1Q27
1Q28 (fragment of the title of "1QS" or "Community Rule")
1QSa ("Rule of the Congregation") = 1Q28a
1QSb ("Rule of the Blessing" or "Rule of the Benedictions") = 1Q28b
1Q29 ("Liturgy of the Three Tongues of Fire")
1Q30 ("Liturgical Text")
1Q31 ("Liturgical Text")
1QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 1Q32 cf. 11Q18 ar
1Q33 (fragment of 1QM or "War Scroll")
1QLitPr ("Liturgical Prayers" or "Festival Prayers") = 1Q34
1QHb ("Hodayot" or "Thanksgiving Hymns") = 1Q35
1Q36-40 ("Hymnic Composition")
1Q41-70 (Unclassified Fragments)
1QDana ("Daniel") = 1Q71
1QDanb ("Daniel") = 1Q72
Pestera 1
1QIsaa (o copie a cărţii de "Isaia")
1QIsab (un al doilea exemplar al cărţii de "Isaia")
1QS ("Serekh ha-Yahad" sau "Comunitatea Rule"), vezi. 4QSa-j = 4Q255-64, 5Q11
1QpHab ("Pesher pe Habacuc")
1QM ("Milhamah" sau "Războiul Scroll"), CF. 4Q491, 4Q493; 11Q14?
1QHa ("Hodayot" sau "Ziua Recunostintei" Imne)
1QapGen AR ("Geneza Apocrifa" în aramaică)
CTLevi AR ("Cairo Geniza Testament de Levi" în aramaică)
1QGen ("Geneza") = 1Q1
1QExod ("Exodul") = 1Q2
1QpaleoLev ("Leviticul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 1Q3
1QDeuta ("Deuteronom") = 1Q4
1QDeutb ("Deuteronom") = 1Q5
1QJudg ("judecători") = 1Q6
1QSam ("Samuel") = 1Q7
1QIsab (fragmente de parcurgere 1QIsab) = 1Q8
1QEzek ("Ezechiel") = 1Q9
1QPsa ("Psalmi") = 1Q10
1QPsb ("Psalmi") = 1Q11
1QPsc ("Psalmi") = 1Q12
1QPhyl (58 de fragmente dintr-o "amuletă") = 1Q13
1QpMic ("Pesher pe Mica") = 1Q14
1QpZeph ("Pesher pe Ţefania") = 1Q15
1QpPs ("Pesher la Psalmi") = 1Q16
1QJuba ("Jubilee") = 1Q17
1QJubb ("Jubilee") = 1Q18
1QNoah ("Cartea lui Noe") = 1Q19
1QapGen AR (fragmente din "Geneza Apocrifa" în aramaică) = 1Q20
1QTLevi AR ("Testament de Levi" în aramaică) = 1Q21
1QDM ("Dibrê Moshe" sau "Cuvintele lui Moise") = 1Q22
1QEnGiantsa AR ("Cartea de giganţi" de la "Enoh", textul în limba aramaică) = 1Q23
1QEnGiantsb AR ("Cartea de giganţi" de la "Enoh", textul în limba aramaică) = 1Q24
1Q25 ("Apocrife Profeţia")
1Q26 ("Instrucţiunea")
1QMyst ("Taine") = 1Q27
1Q28 (fragment din titlul de "1QS" sau "normă comunitară")
1QSa ("Regula Congregaţiei") = 1Q28a
1QSb ("Norma de binecuvântarea" sau "regula Benedictions") = 1Q28b
1Q29 ("Liturghia din cele trei limbi de foc")
1Q30 ("text liturgic")
1Q31 ("text liturgic")
1QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba aramaică) = 1Q32 CF. 11Q18 AR
1Q33 (fragment din 1QM sau "Războiul Scroll")
1QLitPr ("rugăciunile liturgice" sau "Rugăciuni Festivalul") = 1Q34
1QHb ("Hodayot" sau "Ziua Recunostintei" Imne) = 1Q35
1Q36-40 ("Compoziţie Hymnic")
1Q41-70 (fragmente neclasificate)
1QDana ("Daniel") = 1Q71
1QDanb ("Daniel") = 1Q72


Peştera Q2 Cave 2 Qumran

În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]
Cave 2
2QGen ("Genesis") = 2Q1
2QExoda ("Exodus") = 2Q2
2QExodb ("Exodus") = 2Q3
2QExodc ("Exodus") = 2Q4
2QpaleoLev (section of "Leviticus" 11:22-29 written in palaeo-Hebrew script) = 2Q5
2QNuma ("Numbers") = 2Q6
2QNumb ("Numbers") = 2Q7
2QNumc ("Numbers") = 2Q8
2QNumd ("Numbers") = 2Q9
2QDeuta ("Deuteronomy") = 2Q10
2QDeutb ("Deuteronomy") = 2Q11
2QDeutc ("Deuteronomy" 10:8-12) = 2Q12
2QJer ("Jeremiah") = 2Q13
2QPs ("Psalms") = 2Q14
2QJob ("Job" 33:28-30) = 2Q15
2QRutha ("Ruth") = 2Q16
2QRuthb ("Ruth") = 2Q17
2QSir ("Sirach" or "Wisdom of Jesus ben Sira" or "Ecclesiasticus") = 2Q18
2QJuba ("Jubilees") = 2Q19
2QJubb ("Jubilees") = 2Q20
2QapMoses ("Apocryphon of Moses") = 2Q21
2QapDavid?
("Apocryphon of David?") = 2Q22
2QapProph ("Apocryphal Prophecy") = 2Q23
2QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 2Q24 cf. 1Q32 ar, 11Q18 ar
2Q25 ("Juridical Text")
2QEnGiants ar ("Book of Giants" from "Enoch" in Aramaic) = 2Q26 cf. 6Q8
2Q27-33 (unidentified texts)

Pestera 2
2QGen ("Geneza") = 2Q1
2QExoda ("Exodul") = 2Q2
2QExodb ("Exodul") = 2Q3
2QExodc ("Exodul") = 2Q4
2QpaleoLev (secţiunea de "Leviticul", 11:22-29 scris în ebraică paleo-script-ul) = 2Q5
2QNuma ("Numeri") = 2Q6
2QNumb ("Numeri") = 2Q7
2QNumc ("Numeri") = 2Q8
2QNumd ("Numeri") = 2Q9
2QDeuta ("Deuteronom") = 2Q10
2QDeutb ("Deuteronom") = 2Q11
2QDeutc ("Deuteronom" 10:8-12) = 2Q12
2QJer ("Ieremia") = 2Q13
2QPs ("Psalmi") = 2Q14
2QJob ("Iov", 33:28-30) = 2Q15
2QRutha ("Rut") = 2Q16
2QRuthb ("Rut") = 2Q17
2QSir ("Sirah" sau "Intelepciunea lui Isus Ben Sira" sau "Eclesiastul") = 2Q18
2QJuba ("Jubilee") = 2Q19
2QJubb ("Jubilee") = 2Q20
2QapMoses ("Apocrifa lui Moise") = 2Q21
2QapDavid? ("Apocrifa lui David?") = 2Q22
2QapProph ("Apocrife Profeţia") = 2Q23
2QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba aramaică) = 2Q24 CF. 1Q32 AR, 11Q18 AR
2Q25 ("text juridic")
2QEnGiants AR ("Cartea de giganţi" de la "Enoh" în aramaică) = 2Q26 CF. 6Q8
2Q27-33 (texte neidentificate)


Peştera Q3 Cave 3 Qumran
În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]Cave 3
3QEzek ("Ezekiel" 16:31-33) = 3Q1
3QPs ("Psalms" 2:6-7) = 3Q2
3QLam ("Lamentations") = 3Q3
3QpIsa ("Pesher on Isaiah") = 3Q4
3QJub ("Jubilees") = 3Q5
3QHymn (an unidentified hymn) = 3Q6
3QTJudah? ("Testament of Judah"?) = 3Q7 cf. 4Q484, 4Q538
3Q8 (fragment of an unidentified text)
3Q9 (possible unidentified sectarian text)
3Q10-11 (unclassified fragments)
3Q12-13 (unclassified Aramaic fragments)
3Q14 (unclassified fragments)
3QCopper Scroll ("The Copper Scroll") =
3Q15
Pestera 3
3QEzek ("Ezechiel" 16:31-33) = 3Q1
3QPs ("Psalmi" 2:6-7) = 3Q2
3QLam (Plângerile lui Ieremia "") = 3Q3
3QpIsa ("Pesher pe Isaia") = 3Q4
3QJub ("Jubilee") = 3Q5
3QHymn (un imn neidentificat) = 3Q6
3QTJudah? ("Testament al lui Iuda"?) = 3Q7 CF. 4Q484, 4Q538
3Q8 (fragment a unui text neidentificat)
3Q9 (posibil textul neidentificat sectar)
3Q10-11 (fragmente neclasificate)
3Q12-13 (fragmente neclasificate în limba aramaică)
3Q14 (fragmente neclasificate)
3QCopper derulare ("Scroll cupru") = 3Q15


Peştera Q4 Cave 4 QumranPeştera Q4 Cave 4 Qumran,interior
În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]


Cave 4
4QGen-Exoda ("Genesis and Exodus") = 4Q1
4QGenb ("Genesis") = 4Q2
4QGenc ("Genesis") = 4Q3
4QGend ("Genesis" 1:18-27) = 4Q4
4QGene ("Genesis") = 4Q5
4QGenf ("Genesis" 48:1-11) = 4Q6
4QGeng ("Genesis") = 4Q7
4QGenh1 ("Genesis" 1:8-10) = 4Q8
4QGenh2 ("Genesis" 2:17-18) = 4Q8a
4QGenh-para (a paraphrase of "Genesis" 12:4-5) = 4Q8b
4QGenh-title (the title of a "Genesis" manuscript) = 4Q8c
4QGenj ("Genesis") = 4Q9
4QGenk ("Genesis") = 4Q10
4QpaleoGen-Exodl ("Genesis and Exodus" written in palaeo-Hebrew script) = 4Q11
4QpaleoGenm ("Genesis" written in palaeo-Hebrew script) = 4Q12
4QExodb ("Exodus") = 4Q13
4QExodc ("Exodus") = 4Q14
4QExodd ("Exodus") = 4Q15
4QExode ("Exodus" 13:3-5) = 4Q16
4QExod-Levf ("Exodus and Leviticus") = 4Q17
4QExodg ("Exodus" 14:21-27) = 4Q18
4QExodh ("Exodus" 6:3-6) = 4Q19
4QExodj ("Exodus") = 4Q20
4QExodk ("Exodus" 36:9-10) = 4Q21
4QpaleoExodm ("Exodus" written in palaeo-Hebrew script) = 4Q22
4QLev-Numa ("Leviticus and Numbers") = 4Q23
4QLevb ("Leviticus) = 4Q24
4QLevc ("Leviticus) = 4Q25
4QLevd ("Leviticus) = 4Q26
4QLeve ("Leviticus) = 4Q26a
4QLevg ("Leviticus) = 4Q26b
4QNumb ("Numbers") = 4Q27
4QCantb ("Pesher on Canticles or "Pesher on the Song of Songs) = 4Q107
4QCantc ("Pesher on Canticles or "Pesher on the Song of Songs) = 4Q108
4Q112 ("Daniel")
4Q123 ("Rewritten Joshua")
4Q127 ("Rewritten Exodus")
4Q128-148 (various tefillin)
4Q156 ("Targum of Leviticus")
4Q157 ("Targum of Job") = 4QtgJob
4QRPa ("Rewritten Pentateuch") = 4Q158
4Q161-164 ("Pesher on Isaiah")
4Q166-167 ("Pesher on Hosea")
4Q169 ("Pesher on Nahum")
4Q174 ("Florilegium" or "Midrash on the Last Days")
4Q175 ("Messianic Anthology" or "Testimonia")
4Q179 ("Lamentations") cf. 4Q501
4Q196-200 ("Tobit")
4Q213-214 ("Aramaic Levi")
4Q215 ("Testament of Naphtali")
4QCanta ("Pesher on Canticles or "Pesher on the Song of Songs") = 4Q240
4Q246 ("Aramaic Apocalypse) or "the Son of God text"
4Q252 ("Pesher on Genesis")
4Q265-273 ("CD or "Damascus Document") cf. 4QDa/g = 4Q266/272, 4QDa/e = 4Q266/270, 5Q12, 6Q15, 4Q265-73
4Q285 ("Rule of War") cf. 11Q14
4QRPb ("Rewritten Pentateuch") = 4Q364
4QRPc ("Rewritten Pentateuch") = 4Q365
4QRPc ("Rewritten Pentateuch") = 4Q365a (=4QTemple?)
4QRPd ("Rewritten Pentateuch") = 4Q366
4QRPe ("Rewritten Pentateuch") = 4Q367
4Q415-418 ("Musar leMevin") = 4QInstruction, "Sapiential Work A"
4Q434 ("Barkhi Napshi - Apocryphal Psalms") (15 fragments likely hymns of thanksgiving, praising God for his power and expressing thanks )
4QMMT ("Miqsat Ma'ase Ha-Torah" or "MMT" or "Some Precepts of the Law" or the "Halakhic Letter") cf. 4Q394-399
4Q400-407 ("Songs of Sabbath Sacrifice" or the "Angelic Liturgy") cf. 11Q5-6
4Q448 ("Hymn to King Jonathan")
4Q521 ("Messianic Apocalypse")
4Q539 ("Testament of Joseph")
4Q554-5 ("New Jerusalem") cf. 1Q32, 2Q24, 5Q15, 11Q18
Pestera 4
4QGen-Exoda ("Geneza şi Exodul") = 4Q1
4QGenb ("Geneza") = 4Q2
4QGenc ("Geneza") = 4Q3
4QGend ("Geneza", 1:18-27) = 4Q4
4QGene ("Geneza") = 4Q5
4QGenf ("Geneza" 48:1-11) = 4Q6
4QGeng ("Geneza") = 4Q7
4QGenh1 ("Geneza" 1:8-10) = 4Q8
4QGenh2 ("Geneza" 2:17-18) = 4Q8a
4QGenh-alin (o parafrazare a "Geneza", 12:4-5) = 4Q8b
4QGenh-titlul (titlul de "Geneza", manuscris) = 4Q8c
4QGenj ("Geneza") = 4Q9
4QGenk ("Geneza") = 4Q10
4QpaleoGen-Exodl ("Geneza şi Exodul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 4Q11
4QpaleoGenm ("Geneza", scris în ebraică paleo-script-ul) = 4Q12
4QExodb ("Exodul") = 4Q13
4QExodc ("Exodul") = 4Q14
4QExodd ("Exodul") = 4Q15
4QExode ("Exodul" 13:3-5) = 4Q16
4QExod-Levf ("Exodul şi Leviticul") = 4Q17
4QExodg ("Exodul" 14:21-27) = 4Q18
4QExodh ("Exodul" 6:3-6) = 4Q19
4QExodj ("Exodul") = 4Q20
4QExodk ("Exodul" 36:9-10) = 4Q21
4QpaleoExodm ("Exodul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 4Q22
4QLev-Numa ("Levitic şi Numeri") = 4Q23
4QLevb ("Leviticul) = 4Q24
4QLevc ("Leviticul) = 4Q25
4QLevd ("Leviticul) = 4Q26
4QLeve ("Leviticul) = 4Q26a
4QLevg ("Leviticul) = 4Q26b
4QNumb ("Numeri") = 4Q27
4QCantb ("Pesher la Cântarea Cântărilor sau" Pesher la Cântarea Cântărilor) = 4Q107
4QCantc ("Pesher la Cântarea Cântărilor sau" Pesher la Cântarea Cântărilor) = 4Q108
4Q112 ("Daniel")
4Q123 ("rescris Iosua")
4Q127 ("Exodul rescris")
4Q128-148 (diverse tefillin)
4Q156 ("Targum din Levitic")
4Q157 ("Targum lui Iov") = 4QtgJob
4QRPa ("rescris Pentateuh") = 4Q158
4Q161-164 ("Pesher pe Isaia")
4Q166-167 ("Pesher pe Osea")
4Q169 ("Pesher pe Naum")
4Q174 ("florilegiu" sau "Midrash pe ultimele zile")
4Q175 ("mesianic Antologia" sau "testimonia")
4Q179 ("Plângerile lui Ieremia"), CF. 4Q501
4Q196-200 ("Tobit")
4Q213-214 ("aramaică Levi")
4Q215 ("Testament al lui Neftali")
4QCanta ("Pesher la Cântarea Cântărilor sau" Pesher pe Cântarea Cântărilor ") = 4Q240
4Q246 ("Apocalipsa aramaică), sau" Fiul lui Dumnezeu a textului "
4Q252 ("Pesher la Geneza")
4Q265-273 ("CD-ul sau" Damasc Document "), cf. art. 4QDa / g = 4Q266/272, 4QDa / e = 4Q266/270, 5Q12, 6Q15, 4Q265-73
4Q285 ("Regula de război"), CF. 11Q14
4QRPb ("rescris Pentateuh") = 4Q364
4QRPc ("rescris Pentateuh") = 4Q365
4QRPc ("rescris Pentateuh") = 4Q365a (= 4QTemple?)
4QRPd ("rescris Pentateuh") = 4Q366
4QRPe ("rescris Pentateuh") = 4Q367
4Q415-418 ("Musar leMevin") = 4QInstruction, "locul de muncă sapienţială A"
4Q434 ("Barkhi Napshi - Apocrife Psalmi") (15 fragmente probabile imnuri de mulţumire, lăudând pe Dumnezeu pentru puterea lui şi exprima mulţumiri)
4QMMT ("Miqsat Ma'ase Ha-Tora" sau "MMT" sau "Unele preceptele legii" sau "Scrisoare Halakhic"), CF. 4Q394-399
4Q400-407 ("Cantece de Sabat Sacrifice" sau "Liturghia angelic"), CF. 11Q5-6
4Q448 ("Imn pentru regele Jonathan")
4Q521 ("Apocalipsa mesianic")
4Q539 ("Testament a lui Iosif")
4Q554-5 ("Noul Ierusalim"), CF. 1Q32, 2Q24, 5Q15, 11Q18
Peştera Q5 Cave 5 Qumran

În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]Cave 5
5QDeut ("Deuteronomy") = 5Q1
5QKgs ("1 Kings") = 5Q2
5QIsa ("Isaiah") = 5Q3
5QAmos ("Amos") = 5Q4
5QPs ("Psalms") = 5Q5
5QLama ("Lamentations") = 5Q6
5QLamb ("Lamentations") = 5Q7
5QPhyl (3 fragments from a "Phylactery") = 5Q8
5QapJosh ("Apocryphon of Joshua") = 5Q9
5Q10 Apocryphon of Malachi
5Q11 Rule of the Community
5Q12 Damascus Document
5Q13 Rule
5Q14 Curses
5Q15 New Jerusalem
5Q16-25 unclassified
5QX1 Leather fragment
Pestera 5
5QDeut ("Deuteronom") = 5Q1
5QKgs ("1 Imparati") = 5Q2
5QIsa ("Isaia") = 5Q3
5QAmos ("Amos") = 5Q4
5QPs ("Psalmi") = 5Q5
5QLama ("Plângerile lui Ieremia") = 5Q6
5QLamb (Plângerile lui Ieremia "") = 5Q7
5QPhyl (3 fragmente dintr-o "amuletă") = 5Q8
5QapJosh ("Apocrifa lui Iosua") = 5Q9
5Q10 Apocrifa lui Maleahi
Articolul 5Q11 a Comunităţii
5Q12 Damasc Document
5Q13 articolul
Curses 5Q14
5Q15 Noul Ierusalim
5Q16-25 neclasificate
5QX1 piele fragmentată

Peştera Q6 Cave 6 Qumran

În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]Cave 6
6QpaleoGen (section of "Genesis" 6:13-21 written in palaeo-Hebrew script) = 6Q1
6QpaleoLev (section of "Leviticus" 8:12-13 written in palaeo-Hebrew script) = 6Q2
6Q3 Deuteronomy
6Q4 Kings
6QCant ("Canticles" or "Song of Songs") = 6Q6
6Q7 Daniel
6QpapEnGiants ("Book of Giants" from "Enoch") = 6Q8
6Qpap apSam-Kgs ("Apocryphon on Samuel-Kings") = 6Q9
6QpapProph (an unidentified prophetic fragment) = 6Q10
6Q11 ("Allegory of the Vine")
6QapocProph (an apocryphal prophecy) = 6Q12
6QPriestProph ("Priestly Prophecy") = 6Q13
6QD ("Damascus Document") = 6Q15
6QpapBened ("Benediction") = 6Q16
6Q17 Calendrical Document
6Q18 Hymn
6Q19 Genesis
6Q20 Deuteronomy
6Q21 Prophetic text?
6Q22-6QX2 Unclassified
6Q23 ("Words of Michael"; Archangel) cf. 4Q529

Pestera 6
6QpaleoGen (secţiunea din "Geneza", 6:13-21 scris în ebraică paleo-script-ul) = 6Q1
6QpaleoLev (secţiunea de "Leviticul", 8:12-13 scris în ebraică paleo-script-ul) = 6Q2
6Q3 Deuteronom
6Q4 Kings
6QCant ("Cântarea Cântărilor" sau "Cântarea Cântărilor") = 6Q6
6Q7 Daniel
6QpapEnGiants ("Cartea de giganţi" de la "Enoh") = 6Q8
6Qpap apSam-Kg ("Apocrifa pe Samuel de Kings") = 6Q9
6QpapProph (un fragment de neidentificat profetic) = 6Q10
6Q11 ("Alegoria de viţă de vie")
6QapocProph (o profeţie apocrifă) = 6Q12
6QPriestProph ("Preot Profeţia") = 6Q13
6QD ("Documentul de Damasc") = 6Q15
6QpapBened ("Binecuvântare") = 6Q16
Calendarul Maya 6Q17 Document
Imnul 6Q18
Geneza 6Q19
6Q20 Deuteronom
6Q21 de text profetic?
6Q22-6QX2 Neclasificat
6Q23 ("Cuvinte ale lui Michael"; Arhanghel) CF. 4Q529


Peştera Q7-8Cave 7,8 Qumran
În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]
Cave 7
7QLXXExod (a section of "Exodus" from the Septuagint) = 7Q1
7QLXXEpJer ("Letter of Jeremiah" = Baruch 6) = 7Q2
7Q3 Biblical Text?
7QpapEn gr ("Enoch") = 7Q4, 8, 11-14
7Q5 Biblical Text
7Q6, 7, 9, 10 unclassified
7Q15-18 unclassified
7Q19 imprint

Pestera 7
7QLXXExod (o secţiune de "Exodul", din Septuaginta) = 7Q1
7QLXXEpJer ("Scrisoarea lui Ieremia" = Baruch 6) = 7Q2
7Q3 textul biblic?
7QpapEn gr ("Enoh") = 7Q4, 8, 11-14
7Q5 text biblic
7Q6, 7, 9, 10 neclasificate
7Q15-18 neclasificate
7Q19 Imprint

Cave 8
8QGen ("Genesis") = 8Q1
8QPs ("Psalms") = 8Q2
8QPhyl (fragments from a "Phylactery") = 8Q3
8QMez (portion of "Deuteronomy" 10:12-11:21 from a Mezuzah) = 8Q4
8QHymn (a previously unidentified hymn) = 8Q5
8QX1 Tabs
8QX2-3 Thongs

Pestera 8
8QGen ("Geneza") = 8Q1
8QPs ("Psalmi") = 8Q2
8QPhyl (fragmente dintr-o "amuletă") = 8Q3
8QMez (parte din "Deuteronom" 10 doisprezece - 11:21 de la o Mezuzah) = 8Q4
8QHymn (un imn anterior neidentificat) = 8Q5
Suport pentru 8QX1
8QX2-3 curelelorPeştera Q9Cave 9 Qumran


În această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]

Cave 9
9Qpap (unidentified fragment)

Pestera 9
9Qpap (fragment neidentificat)
Peştera Q10 Cave 10 QumranÎn această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken]
Cave 10
10Q1 ostracon

Peştera 10
10Q1 ostraca cramică

Peştera Q11 Cave 11 QumranÎn această peşteră au fost descoperite aceste  suluri şi fragmente  mari,medii şi mici din  manuscrise [ dispărute sau fărămiţate]


 In this cave were found the scrolls and fragments of large, medium and small manuscripts [missing or broken] 
Cave 11
11QpaleoLeva ("Leviticus" written in palaeo-Hebrew script) = 11Q1
11QpaleoLevb ("Leviticus" written in palaeo-Hebrew script) = 11Q2
11QDeut ("Deuteronomy") = 11Q3
11QEz ("Ezekiel") = 11Q4
11QPsa ("Psalms") = 11Q5
11QPsb ("Psalms") = 11Q6
11QPsc ("Psalms") = 11Q7
11QPsd ("Psalms") = 11Q8
11QPse ("Psalms") = 11Q9
11QtgJob ("Targum of Job") = 11Q10
11QapocrPs ("Apocryphal Psalms") = 11Q11
11QJub ("Jubilees") = 11Q12
11QMelch ("Heavenly Prince Melchizedek") = 11Q13
11QSM ("Sefer Ha-Milhamah" or "Book Of War") = 11Q14. cf. 1QM?
11QHymnsa = 11Q15
11QHymnsb = 11Q16
11QShirShabb ("Songs of the Sabbath Sacrifice") = 11Q17
11QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 11Q18 cf. 1Q32, 2Q24
11QTa ("Temple Scroll") = 11Q19
11QTb ("Temple Scroll") = 11Q20
11Q21 Hebrew text
11Q22-28 unclassified
11Q29 Serekh ha-Yahad related
11Q30 unclassified
11Q31 unclassified
XQ1-4 Phylacteries
XQ5 fragments
XQ6 offering
Pestera 11
11QpaleoLeva ("Leviticul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 11Q1
11QpaleoLevb ("Leviticul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 11Q2
11QDeut ("Deuteronom") = 11Q3
11QEz ("Ezechiel") = 11Q4
11QPsa ("Psalmi") = 11Q5
11QPsb ("Psalmi") = 11Q6
11QPsc ("Psalmi") = 11Q7
11QPsd ("Psalmi") = 11Q8
11QPse ("Psalmi") = 11Q9
11QtgJob ("Targum lui Iov") = 11Q10
11QapocrPs ("Apocrife Psalmi") = 11Q11
11QJub ("Jubilee") = 11Q12
11QMelch ("Printul Ceresc Melchisedec") = 11Q13
11QSM ("Sefer Ha-Milhamah" sau "Cartea războiului") = 11Q14. CF. 1QM?
11QHymnsa = 11Q15
11QHymnsb = 11Q16
11QShirShabb ("Cântecele Sacrificiului de Sabat") = 11Q17
11QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba aramaică) = 11Q18 CF. 1Q32, 2Q24
11QTa ("Templul Defilaţi") = 11Q19
11QTb ("Templul Defilaţi") = 11Q20
11Q21 textul ebraic
11Q22-28 neclasificate
11Q29 Serekh ha-Yahad legate de
Neclasificate 11Q30
Neclasificate 11Q31
XQ1-4 filacterii
XQ5 fragmente
XQ6 oferta Acestea sânt locurile din Aşezarea antică  şi situl arheologic Qumran  şi peşterile-depozit(trezonerie scipturală)


 Cine doreşte, în mod suplimentar informaţii sau  imagini la o rezoluţie şi mai mare  să deschidă pagina CONTACT   şi să mă contacteze.  la mărimi  mai mari de  12012  x 912 .  Pentru întreg SETUL ARHIVĂ RAR costul este de 20 RON.

 
CONTACT
dorindavidaurel_1948@yahoo.ro                       yahoo
@OBedeyaDDABenA                                      twiter
dorindavidaurel830@gmail.com                         google+ gmail   
0730693323
REVISTĂ ONLINE BLOGGNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu