MANUSCRISELE INFROMAŢII GENERALE

Manuscrisele de la Marea Moartă

Coordonate : 31 ° 44'27 "N 35 ° 27'31" E / 31.74083 ° N 35.45861 ° E

 

 


Manuscrisele de la Marea Moarta
Acum 50 de ani în câteva peşteri din deşertul Iudeii nu departe de ţărmul de nord-vest al Mării Moarte au fost descoperite întâmplator străvechi manuscrise religioase, texte în parte cu caracter canonic dar şi apocrife, cunoscute astăzi sub denumirea de Manuscrisele de la Marea Moartă. Aceasta descoperire a fost considerata cea mai importanta de acest fel, de la descoperirea în 1844 si în 1859 a tezaurului de manuscrise aflate în mânastirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai.
Descoperirea primelor manuscrise în deşertul Iudeii a fost pur întâmplătoare. În primavăra anului 1947 sau poate chiar 1945, nu se ştie cu precizie nici data nici împrejurarile când a avut loc aceasta descoperire epocala, beduinii din deşertul Iudeii păsteau caprele şi oile în regiunea Wadi Qurman. Un tânar beduin, Mohamed eb-Dib (Mohamed Lupul) cautând o capră rătacita de restul turmei a descoperit într-una din multele peşteri răspândite în zona, nişte suluri din piele scrise în ebraică şi care mai târziu s-au dovedit a avea o vechime de peste 2000 de ani.
De la descoperirea lor de catre păstorii beduini manuscrisele au avut parte de o viaţă, am putea spune plină de aventuri, trecând de la un proprietar la altul, devenind obiecte de tranzacţie comercială sau lăsate în aşteptare pentru descifrare sau comercializare.
Evenimentele legate de aceste manuscrise se desfasoară în jurul a trei institutii situate în orasul Ierusalim: mânăstirea siro-iacobita de rit monofizic ( biserica siro-iacobită, este o ramura a creştinismului care nu recunoaste dogma oficială creştină despre dubla natură,umana si divina, a lui Iisus, ci numai pe cea divina), Şcoala americană de studii orientale si Universitatea din Ierusalim.
Astfel în 1947 câţiva păstori din tribul taamnirilor veniţi la Bethleem pentru a-şi vinde produsele şi a-şi cumpăra mărfurile necesare au oferit spre vânzare, unui anticar, câteva manuscrise pe pergament, pentru o suma modestă. Acesta a refuzat şi atunci beduinii s-au adresat unui negustor care avea si un atelier de cizmărie, pentu cumpărarea bucăţilor de piele. Acest negustor, Halila Iskander, cunoscut si sub numele de Kando, fiind membru al comunitatii siro-creştine a realizat ca se afla în fata unor manuscrise vechi şi îl înstintează pe mitropolitul bisericii, Mar Atanasie, care era şi stareţul mânastirii Sfântul Marcu. Acesta nu cunoştea limba manuscriselor dar şi-a dat seama cu sunt foarte valoroase pentru ca ele proveneau din regiunea Qurman, regiune nelocuită de secole, fapt ce oferea garanţia vechimii lor. Stareţul a vrut sa ia legătura cu beduinii dar taamirii plecaseră.
Un timp nu s-a mai auzit nimic despre aceste manuscrise, dar Kando, negustorul a cărui prăvalie era căutată de beduini, a fost înştiinţat să-i anunţe pe ppstori cp stareşul era interesat de cumpararea bucaţilor de piele.
Astfel s-a reuşit cumpărarea unora dintre aceste manuscrise, unele de către staretul Atanasie iar altele, mai puţine de către profesorul Sukenik de la Universitatea din Ierusalim., în total şapte suluri.
Două dintre suluri cuprindeau fragmenete ale aceluiasi manuscris , aşa-numitul Statut al comunitaţii iar printre celelalte se afla textul complet al Cartii prorocului Isaia. De pe un sul prost conservat oamenii de ştiintă au descifrat numle Lamateh si l-au intitulat Apocalipsul lui Lamateh, ca mai apoi după ce a fost desfăşurat şi restaurat să primeasca numele de Apocriful Genezei căci conţinea povestea înflorita a Cartii Facerii din Biblie.
Profesorul Sukenik este cel dintâi care a publicat descrierea primelor manuscrise, în 1948 sub titlul Sulurie tainuite. Prima ediţie integrala a textelor celor şapte suluri a apărut mult mai târziu, după moartea profesorului Sukenik, sub îndrumarea elevilor şi colaboratorilor săi care i-au continuat munca, în special a fiul sau Ygal Yadin. Au aparut întâi descrierea primelor şase suluri în ebraica si mai apoi al şaptelea în engleza, acestea fiind o mica parte a textelor cunoscute sub numele de "Manuscrisele de la Marea Moarta".
În decursul timpului stareţul mânăstirii Sfântul Marcu, Atanasie, înţelegând valoarea adevarată a manuscriselor a continuat cercetarea peşterilor din deşert cu ajutorul oamenilor mânăstirii şi deşi a declarat ca nu a mai gasit nimic, este posibil să fi gasit totuşi fragmentele ce lipseau din manuscrisele achiziţionate, precum şi alte materiale, pe care mai târziu le-a oferit spre verificarea competenţa a specialiştilor, pentru a se convinge încă o data de autenticitatea lor, dar declarând că aceste manuscrise au fost găsite în incinta mânăstirii. Era poate o măsură de protecţie, pentru ca acestea să nu intre în posesia statului pe teritoriul căruia fuseseră găsite.
Nu se ştie însă câte manuscrise s-au pierdut în perioada lungă a căutarilor de catre păstorii seminomazi care nu ştiau să le mânuiască pentru a le proteja si a nu le deteriora şi pentru care ele reprezentau doar o sursp de venit.
O bună bucată de vreme aceste căutari de noi manuscrise şi descifrări ale manuscriselor deja cunoscute au trenat deşi în zona se găseau multe instituţii ştiinţifice specializate în filologie clasică şi studii biblice. O explicaţie ar fi framântarile politice ce aveau loc în zona si apariţia celor doua state noi, Iordania şi Israel care au împărţit în doua oraşul Ierusalim şi astfel instituţiile s-au trezit despărţite unele de altele, comunicarea fiind îngreunată de problemele politice.

 
În anii care au urmat de la descoperirea primelor manuscrise au fost cercetate în jur de 300 de pesteri, naturale sau sapate de mana omului; multe dintre acestea erau goale. În circa 30 de pesteri s-au gasit resturi de cultura materiala de interes minor pentru stiinta dar în alte 11 pesteri din regiunea Qumran si de la Wabi Murabb'at ca si în ruinele manastirii Sfântul Sava s-au gasit depozite de manuscrise de valoare, achizitionate fie de la beduini, fie de la negustori care le cumparasera de la pastorii taamiri.
În total au fost descoperite asemenea manuscrise (precum si monezi si alte obiecte ) în jur de 40 000 fragmente reprezentând vestigiile a aproximativ 600 de cărţi, scrise în piele (pergament), papirus si tablete de cupru în opt limbi si dialecte, texte cuprinzând o perioadă de un mileniu( secolul al III-lea î.e.n. - secolul al VII-lea e.n.).
Cele şapte mansucrise din prima peştera (achizionate în mare parte de stareţul Atanasie şi pe de alta parte de profesorul Sukenik) sunt însă printre cele mai importante.
La studierea manuscriselor descoperite în desertul Iudeii au participat paleografi, arheologi, filologi istorici, cercetători ai artei antice, etc.
Compararea acestor manuscrise cu altele găsite cam în aceaşi regiune, cu caractere asemanatoare, la fel de vechi, precum şi cu alte documente descoperite de-a lungul secolelor poate conduce la concluzia ca manuscrisele ascunse în împrejurimile Marii Moarte de comunitatea din Qurman au fost scoase la diferite date, înşiruite de-a lungul secolelor. Se poate înspca nu fiecare descoperire sa fi fost consemnata în scris si nu toate au ajuns pâna în zilele noastre. Printre manuscrisele asemănătoare putem da exemplu manuscrisele descoperite în 217 în apropiere de Ierihon, de catre Origene, teolog vestit al creştinismului primitiv, manuscrise conţinând o versiune greacă a Cărţii Pasalmilor alături de alte cărţi în greacă si ebraică, într-un vas de argilă şi scrisoarea mitropolitului nestorian la Seleuciei, Timotheos , miytropolitului Sergios al Elamului în care arată o întâmplare asemănatoare cu cea din Qurman : decoperirea într-o peştera, lânga Ierihon, de către nşte vânatori, a unor cărţi, printre care peste 200 de psalmi ai lui David, unele versete ale Bibliei şi citate din Noul Testament.
Deci se pot trage doua concluzii din descoperirile facute. Una ar fi existenta unei "secte a peşterilor" în regiunea Marii Moarte, dovezi în acest sens întinzându-se pe doua milenii, ea fiind atestata în timpul domniei împaratului Augustus (anul 31 î.e.n - 14 e.n) apoi descoperirea lui Origene din anul 217 a manuscriselor din pesterile de lânga Ierihon, iar în anul 800 mitropolitul Timothes relateaza despre descoperirea unor manuscrise într-o încăpere săpată în stânca şi în fine descoperirea tot în vase de lut a manuscriselor din peşterile din regiunea Qurman, nu departe de Ierihon, a celebrelor Manuscrise de la Marea Moarta.
Altă concluzie este legătura care ar exista între comunitatea din Qurman si secta karaimilor. Aceasta ipoteză pare a fi confirmata de un manuscris din Qurman care este o versiune mai veche a unui manuscris al karaimilor gasit înt-o sinagoga din Cairo. Există asemanari evidente între ideologiile comunităţii din Qurman şi secta iudaică a karaimilor-care îsi spuneau Fii Bibliei-, care a apărut în secolul al VIII-lea în Asia Mica, raspândindu-se apoi în Egipt, Spania, Crimeea, Caucaz, Lituania.
Numele de Qurman nu figureaza în Biblie si nici în vechea toponimie a Palestinei. Unii cercetatori sunt de părere ca aceasta este traducerea araba a denumirii ebraice Gomora. Qgomran(GOMORA) G -'Amorah.
Când au fost folosite prima oara peşterile din regiune nu se ştie. Este sigur că ele au fost abandonate în anul 70 în timpul rascoalei împotriva stapânirii romane. În Iordania pe o terasă de marmură de lânga Marea Moarta s-au descoperit ruinele unei clădiri mari, cu multe încăperi, cu construcţii anexe, cisterne, apeducte, precum si încăperi de copiat manuscrise. Numele arab al locului este Khirbet Qurman adica ruinele Qurman. S-au descoperit aici 1100 de amfore, în apropiere un cimitir cu 1000 de morminte, monede din perioada primilor procuratori ai lui Augustus si pâna la izbucnirea rascoalei din anul 67. Se pune întrebarea cine erau locuitorii asezării din regiunea Qurman. Probabil ca acestia nu locuiau tot timpul în peşteri ci numai în vremuri vitrege şi tot acolo îşi ascundeau şi manuscrisele în vase de lut. La micp distanţă de vechile clădiri s-a descoperit o peşteră artificială în care se aflau mii de fragmnete de manuscrise în ebraica şi arameică, provenind de la 400 de cărţi, biblioteca a comunitatii din Qurman. Autenticitatea acestor texte nu poate fi pusă la îndoiala deoarece falsificarea lor ar fi imposibilă iar testele cu carbon 14 au dovedit vechimea lor.
Cel mai important manuscris îl constituie”Statutul Comunităţii” (initial primise alt nume: Manual de disciplina). Fragmente ale aceluiaşi text, mai mult sau mai putin îngrijite, au fost descoperite în mai multe peşteri ceea ce dovedeşte că reglementa viaţa comunităţii şi că era socotit deosebit de important dacă la ivirea unei primejdii fiecare caută să-şi pună la adăpost propiul exemplar.
 
Statutul vorbeşte despre un întemeietor, obiect al veneraţiei membrilor comunităţii, căruia i se spune "învăţător al dreptăţii" sau "unicul Legiuitor". Membrii comunităţii practicau unele ritualuri care se reîntâlnesc mai târziu la creştini, precum botezul şi masa sfânta. Cecetatorii au observat imediat asemanarea cu unele paragrafe din manuscrisul descoperit la Cairo denumit Documentul de la Damasc, document în care se vorbeste de asemenea despre "Învăţătorul dreptăţii".
Polemicile, discuţiile, interpretările, studiul manuscriselor de la Marea Moarta au continuat ani şi ani de-a rândul.
Problema cea mai aprig discutata a fost legatura dintre comunitatea din Qurman (pe care unii o consideră că ar fi esenieni, altii doar o ramura a esenienilor ) şi creştinismul primitiv. Aceasta deoarece există o serie de analogii, asemănări dintre practicile acestei comunităţi şi creştinismul primitiv. Cu toate că logic Creştinismul a început official cu Apostolul pavel(Paul ) în anul 50 era noastră  la Damasc .Şi nu a început cu Iisus cu  official revendică Biserica. Deoarece iisus nu a  trit  să intre fizic într-o Biserică,nu mergea Duminica la Biserică..şi lista “Iisus NU” este suficient de lungă ………încât Iisus şi Apostolii au rămas evrei 100%. Asemănările dintre "Învăţătorul dreptăţii " care a murit pentru ideile sale cu cel putin 100 de ani înaintea lui Christos a suscitat dicuţii care poate mai continua. Oricum manuscrisele de la Marea Moartă au declanşat adevarate revoluţii în studierea Bibliei ţi a Noului Testament.
Astfel descoperirea întâmplatoare a pastorului nomad a dus la discuţii patimaşe legate de controversatele probleme din istoria religiilor: problema originii şi a izvoarelor creştinismului.
În cadrul acestor discuţii la care participş filologi, paleografi, arheologi, teologi istorici, publicişti de cele mai diferite nuanţe,şi pe măsura descifrării şi studierii textelor, a acumulării de material faptic s-au conturat trei direcţii: cei care peldează în favoarea legaturii indusolubile între manuscrisele de la Qurman şi literatura Noului Testament, clericii şi teologii ortodocsi care văd în interpretarea conţinutului manuscriselor o subminare a tezei fundamnetale a religiei creştine privind esenţa divină a lui Christos şi unicitatea "revelaţiei "sale şi a treia categorie , adepţii aşa numitei orientari "liberale" sau "istorice" care se situeaza între celelalte doua. " Creştinismul nu s-a născut din vid " este premisă de la care pornesc aceştia din urma. Orientarea acestora este limpede: ideologia creştina nu este originală, cum nu sunt originale nici organizarea socială şi ritualurile comunităţii creştine primitive. Caracterul specific al creştinismului este dat de esenţa divină a întemeietorului sau şi fapta sa expiatoare.
Informaţiile furnizate de Manuscrisele de la Marea Moarta ilustrează nu numai mediul istoric concret şi atmosfera spirituală în care au luat naştere primele comunităţi creştine, dar aduc unele date noi cum ar fi cea a "Învăţătorului dreptăţii" care nu este menţionat în vreun alt izvor cunoscut. De asemenea aceste manuscrise pun la dispoziţia cercetătorilor izvoare autentice pentru studierea mişcarilor social politice şi ideologice din Siria si Palestina precum si despre Iudeea.
Diferite ştiinte şi discipline ( filologia, lingvistica, paleografia -grafia si tehnica scrisului, lexicul, sintaxa limbii vorbite în acea epoca, istoria si evolutia alfabetului-, istoria dreptului -practica juridica în Iudeea şi Palestina, dreptul babilonian, dreptul egiptean-, geografia si toponimia ) găsesc în textele manuscriselor de la Marea Moarta teren de cercetare.
Dintre cele 40 000 de fragmente de manuscrise descoperite în regiunea Mării Moarte s-a publicat destul de putin. Mare parte a manuscriselor se află poate încă în curs de descifrare şi editare şi nu este exclus sa apară noi date despre primele comunităţi  mesianice numite şi Paleo- creştine(fiindcă  sânt cu cel puţin 40 de ani înaintea creştinismului oficial.
Manuscrisele de la Marea Moartă îşi merită pe deplin aprecierea de cea mai importantă descoperire arheologică din perioada postbelică.

 

  • Manuscrisele care au fost descoperite între 1947 și 1956 în mai multe grote de lângă Khirbet Qumran datează din perioada 250 î.Hr. - 70 d.Hr. și au rămas în istorie sub denumirea de "Manuscrisele de la Marea Moartă".

  • Fragmentele descoperite alcătuiesc circa 900 scrieri și au aparținut sectei ascetice a esenienilor, care număra circa 4000 de membri.
  • Scrierile conțin cea mai completă copie a cărții lui Isaia, texte de rugăciuni, interpretări biblice, fragmente de poezii, texte de înțelepciune, dar și o listă a tuturor locurilor funerare unde erau ascunse obiectele sacre și profane ce alcătuiau tezaurul Templului de la Ierusalim înainte de a fi distrus de către romani în anul 70 d.Hr.
  • Manuscrisele de la Marea Moartă sunt o colecţie de 972 de texte din Biblia ebraică şi extra-biblice documente găsite între 1947 si 1956, pe malul de nord-vest a Mării Moarte , din care deriva numele lor. Ele au fost în mod special situate la Khirbet Qumran în regiune tampon între Israel şI Iordania în Mandatul Britanic pentru Palestina , ceea ce este acum cunoscut sub numele de West Bank [ Malul vestic/ Cisiordania ].


 

Cave 1
1QIsaa (a copy of the book of "Isaiah")
1QIsab (a second copy of the book of "Isaiah")
1QS ("Serekh ha-Yahad" or "Community Rule") cf. 4QSa-j = 4Q255-64, 5Q11
1QpHab ("Pesher on Habakkuk")
1QM ("Milhamah" or "War Scroll") cf. 4Q491, 4Q493; 11Q14?
1QHa ("Hodayot" or "Thanksgiving Hymns")
1QapGen ar ("Genesis Apocryphon" in Aramaic)
CTLevi ar ("Cairo Geniza Testament of Levi" in Aramaic)
1QGen ("Genesis") = 1Q1
1QExod ("Exodus") = 1Q2
1QpaleoLev ("Leviticus" written in palaeo-Hebrew script) = 1Q3
1QDeuta ("Deuteronomy") = 1Q4
1QDeutb ("Deuteronomy") = 1Q5
1QJudg ("Judges") = 1Q6
1QSam ("Samuel") = 1Q7
1QIsab (fragments from the 1QIsab scroll) = 1Q8
1QEzek ("Ezekiel") = 1Q9
1QPsa ("Psalms") = 1Q10
1QPsb ("Psalms") = 1Q11
1QPsc ("Psalms") = 1Q12
1QPhyl (58 fragments from a "Phylactery") = 1Q13
1QpMic ("Pesher on Micah") = 1Q14
1QpZeph ("Pesher on Zephaniah") = 1Q15
1QpPs ("Pesher on Psalms") = 1Q16
1QJuba ("Jubilees") = 1Q17
1QJubb ("Jubilees") = 1Q18
1QNoah ("Book of Noah") = 1Q19
1QapGen ar (fragments from the "Genesis Apocryphon" in Aramaic) = 1Q20
1QTLevi ar ("Testament of Levi" in Aramaic) = 1Q21
1QDM ("Dibrê Moshe" or "Words of Moses") = 1Q22
1QEnGiantsa ar ("Book of Giants" from "Enoch" text in Aramaic) = 1Q23
1QEnGiantsb ar ("Book of Giants" from "Enoch" text in Aramaic) = 1Q24
1Q25 ("Apocryphal Prophecy")
1Q26 ("Instruction")
1QMyst ("Mysteries") = 1Q27
1Q28 (fragment of the title of "1QS" or "Community Rule")
1QSa ("Rule of the Congregation") = 1Q28a
1QSb ("Rule of the Blessing" or "Rule of the Benedictions") = 1Q28b
1Q29 ("Liturgy of the Three Tongues of Fire")
1Q30 ("Liturgical Text")
1Q31 ("Liturgical Text")
1QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 1Q32 cf. 11Q18 ar
1Q33 (fragment of 1QM or "War Scroll")
1QLitPr ("Liturgical Prayers" or "Festival Prayers") = 1Q34
1QHb ("Hodayot" or "Thanksgiving Hymns") = 1Q35
1Q36-40 ("Hymnic Composition")
1Q41-70 (Unclassified Fragments)
1QDana ("Daniel") = 1Q71
1QDanb ("Daniel") = 1Q72

Cave 2
2QGen ("Genesis") = 2Q1
2QExoda ("Exodus") = 2Q2
2QExodb ("Exodus") = 2Q3
2QExodc ("Exodus") = 2Q4
2QpaleoLev (section of "Leviticus" 11:22-29 written in palaeo-Hebrew script) = 2Q5
2QNuma ("Numbers") = 2Q6
2QNumb ("Numbers") = 2Q7
2QNumc ("Numbers") = 2Q8
2QNumd ("Numbers") = 2Q9
2QDeuta ("Deuteronomy") = 2Q10
2QDeutb ("Deuteronomy") = 2Q11
2QDeutc ("Deuteronomy" 10:8-12) = 2Q12
2QJer ("Jeremiah") = 2Q13
2QPs ("Psalms") = 2Q14
2QJob ("Job" 33:28-30) = 2Q15
2QRutha ("Ruth") = 2Q16
2QRuthb ("Ruth") = 2Q17
2QSir ("Sirach" or "Wisdom of Jesus ben Sira" or "Ecclesiasticus") = 2Q18
2QJuba ("Jubilees") = 2Q19
2QJubb ("Jubilees") = 2Q20
2QapMoses ("Apocryphon of Moses") = 2Q21
2QapDavid? ("Apocryphon of David?") = 2Q22
2QapProph ("Apocryphal Prophecy") = 2Q23
2QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 2Q24 cf. 1Q32 ar, 11Q18 ar
2Q25 ("Juridical Text")
2QEnGiants ar ("Book of Giants" from "Enoch" in Aramaic) = 2Q26 cf. 6Q8
2Q27-33 (unidentified texts)

Cave 3
3QEzek ("Ezekiel" 16:31-33) = 3Q1
3QPs ("Psalms" 2:6-7) = 3Q2
3QLam ("Lamentations") = 3Q3
3QpIsa ("Pesher on Isaiah") = 3Q4
3QJub ("Jubilees") = 3Q5
3QHymn (an unidentified hymn) = 3Q6
3QTJudah? ("Testament of Judah"?) = 3Q7 cf. 4Q484, 4Q538
3Q8 (fragment of an unidentified text)
3Q9 (possible unidentified sectarian text)
3Q10-11 (unclassified fragments)
3Q12-13 (unclassified Aramaic fragments)
3Q14 (unclassified fragments)
3QCopper Scroll ("The Copper Scroll") = 3Q15


Cave 4
4QGen-Exoda ("Genesis and Exodus") = 4Q1
4QGenb ("Genesis") = 4Q2
4QGenc ("Genesis") = 4Q3
4QGend ("Genesis" 1:18-27) = 4Q4
4QGene ("Genesis") = 4Q5
4QGenf ("Genesis" 48:1-11) = 4Q6
4QGeng ("Genesis") = 4Q7
4QGenh1 ("Genesis" 1:8-10) = 4Q8
4QGenh2 ("Genesis" 2:17-18) = 4Q8a
4QGenh-para (a paraphrase of "Genesis" 12:4-5) = 4Q8b
4QGenh-title (the title of a "Genesis" manuscript) = 4Q8c
4QGenj ("Genesis") = 4Q9
4QGenk ("Genesis") = 4Q10
4QpaleoGen-Exodl ("Genesis and Exodus" written in palaeo-Hebrew script) = 4Q11
4QpaleoGenm ("Genesis" written in palaeo-Hebrew script) = 4Q12
4QExodb ("Exodus") = 4Q13
4QExodc ("Exodus") = 4Q14
4QExodd ("Exodus") = 4Q15
4QExode ("Exodus" 13:3-5) = 4Q16
4QExod-Levf ("Exodus and Leviticus") = 4Q17
4QExodg ("Exodus" 14:21-27) = 4Q18
4QExodh ("Exodus" 6:3-6) = 4Q19
4QExodj ("Exodus") = 4Q20
4QExodk ("Exodus" 36:9-10) = 4Q21
4QpaleoExodm ("Exodus" written in palaeo-Hebrew script) = 4Q22
4QLev-Numa ("Leviticus and Numbers") = 4Q23
4QLevb ("Leviticus) = 4Q24
4QLevc ("Leviticus) = 4Q25
4QLevd ("Leviticus) = 4Q26
4QLeve ("Leviticus) = 4Q26a
4QLevg ("Leviticus) = 4Q26b
4QNumb ("Numbers") = 4Q27
4QCantb ("Pesher on Canticles or "Pesher on the Song of Songs) = 4Q107
4QCantc ("Pesher on Canticles or "Pesher on the Song of Songs) = 4Q108
4Q112 ("Daniel")
4Q123 ("Rewritten Joshua")
4Q127 ("Rewritten Exodus")
4Q128-148 (various tefillin)
4Q156 ("Targum of Leviticus")
4Q157 ("Targum of Job") = 4QtgJob
4QRPa ("Rewritten Pentateuch") = 4Q158
4Q161-164 ("Pesher on Isaiah")
4Q166-167 ("Pesher on Hosea")
4Q169 ("Pesher on Nahum")
4Q174 ("Florilegium" or "Midrash on the Last Days")
4Q175 ("Messianic Anthology" or "Testimonia")
4Q179 ("Lamentations") cf. 4Q501
4Q196-200 ("Tobit")
4Q213-214 ("Aramaic Levi")
4Q215 ("Testament of Naphtali")
4QCanta ("Pesher on Canticles or "Pesher on the Song of Songs") = 4Q240
4Q246 ("Aramaic Apocalypse) or "the Son of God text"
4Q252 ("Pesher on Genesis")
4Q265-273 ("CD or "Damascus Document") cf. 4QDa/g = 4Q266/272, 4QDa/e = 4Q266/270, 5Q12, 6Q15, 4Q265-73
4Q285 ("Rule of War") cf. 11Q14
4QRPb ("Rewritten Pentateuch") = 4Q364
4QRPc ("Rewritten Pentateuch") = 4Q365
4QRPc ("Rewritten Pentateuch") = 4Q365a (=4QTemple?)
4QRPd ("Rewritten Pentateuch") = 4Q366
4QRPe ("Rewritten Pentateuch") = 4Q367
4Q415-418 ("Musar leMevin") = 4QInstruction, "Sapiential Work A"
4Q434 ("Barkhi Napshi - Apocryphal Psalms") (15 fragments likely hymns of thanksgiving, praising God for his power and expressing thanks )
4QMMT ("Miqsat Ma'ase Ha-Torah" or "MMT" or "Some Precepts of the Law" or the "Halakhic Letter") cf. 4Q394-399
4Q400-407 ("Songs of Sabbath Sacrifice" or the "Angelic Liturgy") cf. 11Q5-6
4Q448 ("Hymn to King Jonathan")
4Q521 ("Messianic Apocalypse")
4Q539 ("Testament of Joseph")
4Q554-5 ("New Jerusalem") cf. 1Q32, 2Q24, 5Q15, 11Q18

Cave 5
5QDeut ("Deuteronomy") = 5Q1
5QKgs ("1 Kings") = 5Q2
5QIsa ("Isaiah") = 5Q3
5QAmos ("Amos") = 5Q4
5QPs ("Psalms") = 5Q5
5QLama ("Lamentations") = 5Q6
5QLamb ("Lamentations") = 5Q7
5QPhyl (3 fragments from a "Phylactery") = 5Q8
5QapJosh ("Apocryphon of Joshua") = 5Q9
5Q10 Apocryphon of Malachi
5Q11 Rule of the Community
5Q12 Damascus Document
5Q13 Rule
5Q14 Curses
5Q15 New Jerusalem
5Q16-25 unclassified
5QX1 Leather fragmen

Cave 6
6QpaleoGen (section of "Genesis" 6:13-21 written in palaeo-Hebrew script) = 6Q1
6QpaleoLev (section of "Leviticus" 8:12-13 written in palaeo-Hebrew script) = 6Q2
6Q3 Deuteronomy
6Q4 Kings
6QCant ("Canticles" or "Song of Songs") = 6Q6
6Q7 Daniel
6QpapEnGiants ("Book of Giants" from "Enoch") = 6Q8
6Qpap apSam-Kgs ("Apocryphon on Samuel-Kings") = 6Q9
6QpapProph (an unidentified prophetic fragment) = 6Q10
6Q11 ("Allegory of the Vine")
6QapocProph (an apocryphal prophecy) = 6Q12
6QPriestProph ("Priestly Prophecy") = 6Q13
6QD ("Damascus Document") = 6Q15
6QpapBened ("Benediction") = 6Q16
6Q17 Calendrical Document
6Q18 Hymn
6Q19 Genesis
6Q20 Deuteronomy
6Q21 Prophetic text?
6Q22-6QX2 Unclassified
6Q23 ("Words of Michael"; Archangel) cf. 4Q529

Cave 7
7QLXXExod (a section of "Exodus" from the Septuagint) = 7Q1
7QLXXEpJer ("Letter of Jeremiah" = Baruch 6) = 7Q2
7Q3 Biblical Text?
7QpapEn gr ("Enoch") = 7Q4, 8, 11-14
7Q5 Biblical Text
7Q6, 7, 9, 10 unclassified
7Q15-18 unclassified
7Q19 imprint

Cave 8
8QGen ("Genesis") = 8Q1
8QPs ("Psalms") = 8Q2
8QPhyl (fragments from a "Phylactery") = 8Q3
8QMez (portion of "Deuteronomy" 10:12-11:21 from a Mezuzah) = 8Q4
8QHymn (a previously unidentified hymn) = 8Q5
8QX1 Tabs
8QX2-3 Thongs

Cave 9
9Qpap (unidentified fragment)

Cave 10
10Q1 ostracon

Cave 11
11QpaleoLeva ("Leviticus" written in palaeo-Hebrew script) = 11Q1
11QpaleoLevb ("Leviticus" written in palaeo-Hebrew script) = 11Q2
11QDeut ("Deuteronomy") = 11Q3
11QEz ("Ezekiel") = 11Q4
11QPsa ("Psalms") = 11Q5
11QPsb ("Psalms") = 11Q6
11QPsc ("Psalms") = 11Q7
11QPsd ("Psalms") = 11Q8
11QPse ("Psalms") = 11Q9
11QtgJob ("Targum of Job") = 11Q10
11QapocrPs ("Apocryphal Psalms") = 11Q11
11QJub ("Jubilees") = 11Q12
11QMelch ("Heavenly Prince Melchizedek") = 11Q13
11QSM ("Sefer Ha-Milhamah" or "Book Of War") = 11Q14. cf. 1QM?
11QHymnsa = 11Q15
11QHymnsb = 11Q16
11QShirShabb ("Songs of the Sabbath Sacrifice") = 11Q17
11QNJ ar ("New Jerusalem" text in Aramaic) = 11Q18 cf. 1Q32, 2Q24
11QTa ("Temple Scroll") = 11Q19
11QTb ("Temple Scroll") = 11Q20
11Q21 Hebrew text
11Q22-28 unclassified
11Q29 Serekh ha-Yahad related
11Q30 unclassified
11Q31 unclassified
XQ1-4 Phylacteries
XQ5 fragments
XQ6 offering
Pestera 1
1QIsaa (o copie a cărţii de "Isaia")
1QIsab (un al doilea exemplar al cărţii de "Isaia")
1QS ("Serekh ha-Yahad" sau "Comunitatea Rule"), vezi. 4QSa-j = 4Q255-64, 5Q11
1QpHab ("Pesher pe Habacuc")
1QM ("Milhamah" sau "Războiul Scroll"), CF. 4Q491, 4Q493; 11Q14?
1QHa ("Hodayot" sau "Ziua Recunostintei" Imne)
1QapGen AR ("Geneza Apocrifa" în aramaică)
CTLevi AR ("Cairo Geniza Testament de Levi" în aramaică)
1QGen ("Geneza") = 1Q1
1QExod ("Exodul") = 1Q2
1QpaleoLev ("Leviticul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 1Q3
1QDeuta ("Deuteronom") = 1Q4
1QDeutb ("Deuteronom") = 1Q5
1QJudg ("judecători") = 1Q6
1QSam ("Samuel") = 1Q7
1QIsab (fragmente de parcurgere 1QIsab) = 1Q8
1QEzek ("Ezechiel") = 1Q9
1QPsa ("Psalmi") = 1Q10
1QPsb ("Psalmi") = 1Q11
1QPsc ("Psalmi") = 1Q12
1QPhyl (58 de fragmente dintr-o "amuletă") = 1Q13
1QpMic ("Pesher pe Mica") = 1Q14
1QpZeph ("Pesher pe Ţefania") = 1Q15
1QpPs ("Pesher la Psalmi") = 1Q16
1QJuba ("Jubilee") = 1Q17
1QJubb ("Jubilee") = 1Q18
1QNoah ("Cartea lui Noe") = 1Q19
1QapGen AR (fragmente din "Geneza Apocrifa" în aramaică) = 1Q20
1QTLevi AR ("Testament de Levi" în aramaică) = 1Q21
1QDM ("Dibrê Moshe" sau "Cuvintele lui Moise") = 1Q22
1QEnGiantsa AR ("Cartea de giganţi" de la "Enoh", textul în limba aramaică) = 1Q23
1QEnGiantsb AR ("Cartea de giganţi" de la "Enoh", textul în limba aramaică) = 1Q24
1Q25 ("Apocrife Profeţia")
1Q26 ("Instrucţiunea")
1QMyst ("Taine") = 1Q27
1Q28 (fragment din titlul de "1QS" sau "normă comunitară")
1QSa ("Regula Congregaţiei") = 1Q28a
1QSb ("Norma de binecuvântarea" sau "regula Benedictions") = 1Q28b
1Q29 ("Liturghia din cele trei limbi de foc")
1Q30 ("text liturgic")
1Q31 ("text liturgic")
1QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba aramaică) = 1Q32 CF. 11Q18 AR
1Q33 (fragment din 1QM sau "Războiul Scroll")
1QLitPr ("rugăciunile liturgice" sau "Rugăciuni Festivalul") = 1Q34
1QHb ("Hodayot" sau "Ziua Recunostintei" Imne) = 1Q35
1Q36-40 ("Compoziţie Hymnic")
1Q41-70 (fragmente neclasificate)
1QDana ("Daniel") = 1Q71
1QDanb ("Daniel") = 1Q72

Pestera 2
2QGen ("Geneza") = 2Q1
2QExoda ("Exodul") = 2Q2
2QExodb ("Exodul") = 2Q3
2QExodc ("Exodul") = 2Q4
2QpaleoLev (secţiunea de "Leviticul", 11:22-29 scris în ebraică paleo-script-ul) = 2Q5
2QNuma ("Numeri") = 2Q6
2QNumb ("Numeri") = 2Q7
2QNumc ("Numeri") = 2Q8
2QNumd ("Numeri") = 2Q9
2QDeuta ("Deuteronom") = 2Q10
2QDeutb ("Deuteronom") = 2Q11
2QDeutc ("Deuteronom" 10:8-12) = 2Q12
2QJer ("Ieremia") = 2Q13
2QPs ("Psalmi") = 2Q14
2QJob ("Iov", 33:28-30) = 2Q15
2QRutha ("Rut") = 2Q16
2QRuthb ("Rut") = 2Q17
2QSir ("Sirah" sau "Intelepciunea lui Isus Ben Sira" sau "Eclesiastul") = 2Q18
2QJuba ("Jubilee") = 2Q19
2QJubb ("Jubilee") = 2Q20
2QapMoses ("Apocrifa lui Moise") = 2Q21
2QapDavid? ("Apocrifa lui David?") = 2Q22
2QapProph ("Apocrife Profeţia") = 2Q23
2QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba aramaică) = 2Q24 CF. 1Q32 AR, 11Q18 AR
2Q25 ("text juridic")
2QEnGiants AR ("Cartea de giganţi" de la "Enoh" în aramaică) = 2Q26 CF. 6Q8
2Q27-33 (texte neidentificate)

Pestera 3
3QEzek ("Ezechiel" 16:31-33) = 3Q1
3QPs ("Psalmi" 2:6-7) = 3Q2
3QLam (Plângerile lui Ieremia "") = 3Q3
3QpIsa ("Pesher pe Isaia") = 3Q4
3QJub ("Jubilee") = 3Q5
3QHymn (un imn neidentificat) = 3Q6
3QTJudah? ("Testament al lui Iuda"?) = 3Q7 CF. 4Q484, 4Q538
3Q8 (fragment a unui text neidentificat)
3Q9 (posibil textul neidentificat sectar)
3Q10-11 (fragmente neclasificate)
3Q12-13 (fragmente neclasificate în limba aramaică)
3Q14 (fragmente neclasificate)
3QCopper derulare ("Scroll cupru") = 3Q15


Pestera 4
4QGen-Exoda ("Geneza şi Exodul") = 4Q1
4QGenb ("Geneza") = 4Q2
4QGenc ("Geneza") = 4Q3
4QGend ("Geneza", 1:18-27) = 4Q4
4QGene ("Geneza") = 4Q5
4QGenf ("Geneza" 48:1-11) = 4Q6
4QGeng ("Geneza") = 4Q7
4QGenh1 ("Geneza" 1:8-10) = 4Q8
4QGenh2 ("Geneza" 2:17-18) = 4Q8a
4QGenh-alin (o parafrazare a "Geneza", 12:4-5) = 4Q8b
4QGenh-titlul (titlul de "Geneza", manuscris) = 4Q8c
4QGenj ("Geneza") = 4Q9
4QGenk ("Geneza") = 4Q10
4QpaleoGen-Exodl ("Geneza şi Exodul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 4Q11
4QpaleoGenm ("Geneza", scris în ebraică paleo-script-ul) = 4Q12
4QExodb ("Exodul") = 4Q13
4QExodc ("Exodul") = 4Q14
4QExodd ("Exodul") = 4Q15
4QExode ("Exodul" 13:3-5) = 4Q16
4QExod-Levf ("Exodul şi Leviticul") = 4Q17
4QExodg ("Exodul" 14:21-27) = 4Q18
4QExodh ("Exodul" 6:3-6) = 4Q19
4QExodj ("Exodul") = 4Q20
4QExodk ("Exodul" 36:9-10) = 4Q21
4QpaleoExodm ("Exodul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 4Q22
4QLev-Numa ("Levitic şi Numeri") = 4Q23
4QLevb ("Leviticul) = 4Q24
4QLevc ("Leviticul) = 4Q25
4QLevd ("Leviticul) = 4Q26
4QLeve ("Leviticul) = 4Q26a
4QLevg ("Leviticul) = 4Q26b
4QNumb ("Numeri") = 4Q27
4QCantb ("Pesher la Cântarea Cântărilor sau" Pesher la Cântarea Cântărilor) = 4Q107
4QCantc ("Pesher la Cântarea Cântărilor sau" Pesher la Cântarea Cântărilor) = 4Q108
4Q112 ("Daniel")
4Q123 ("rescris Iosua")
4Q127 ("Exodul rescris")
4Q128-148 (diverse tefillin)
4Q156 ("Targum din Levitic")
4Q157 ("Targum lui Iov") = 4QtgJob
4QRPa ("rescris Pentateuh") = 4Q158
4Q161-164 ("Pesher pe Isaia")
4Q166-167 ("Pesher pe Osea")
4Q169 ("Pesher pe Naum")
4Q174 ("florilegiu" sau "Midrash pe ultimele zile")
4Q175 ("mesianic Antologia" sau "testimonia")
4Q179 ("Plângerile lui Ieremia"), CF. 4Q501
4Q196-200 ("Tobit")
4Q213-214 ("aramaică Levi")
4Q215 ("Testament al lui Neftali")
4QCanta ("Pesher la Cântarea Cântărilor sau" Pesher pe Cântarea Cântărilor ") = 4Q240
4Q246 ("Apocalipsa aramaică), sau" Fiul lui Dumnezeu a textului "
4Q252 ("Pesher la Geneza")
4Q265-273 ("CD-ul sau" Damasc Document "), cf. art. 4QDa / g = 4Q266/272, 4QDa / e = 4Q266/270, 5Q12, 6Q15, 4Q265-73
4Q285 ("Regula de război"), CF. 11Q14
4QRPb ("rescris Pentateuh") = 4Q364
4QRPc ("rescris Pentateuh") = 4Q365
4QRPc ("rescris Pentateuh") = 4Q365a (= 4QTemple?)
4QRPd ("rescris Pentateuh") = 4Q366
4QRPe ("rescris Pentateuh") = 4Q367
4Q415-418 ("Musar leMevin") = 4QInstruction, "locul de muncă sapienţială A"
4Q434 ("Barkhi Napshi - Apocrife Psalmi") (15 fragmente probabile imnuri de mulţumire, lăudând pe Dumnezeu pentru puterea lui şi exprima mulţumiri)
4QMMT ("Miqsat Ma'ase Ha-Tora" sau "MMT" sau "Unele preceptele legii" sau "Scrisoare Halakhic"), CF. 4Q394-399
4Q400-407 ("Cantece de Sabat Sacrifice" sau "Liturghia angelic"), CF. 11Q5-6
4Q448 ("Imn pentru regele Jonathan")
4Q521 ("Apocalipsa mesianic")
4Q539 ("Testament a lui Iosif")
4Q554-5 ("Noul Ierusalim"), CF. 1Q32, 2Q24, 5Q15, 11Q18

Pestera 5
5QDeut ("Deuteronom") = 5Q1
5QKgs ("1 Imparati") = 5Q2
5QIsa ("Isaia") = 5Q3
5QAmos ("Amos") = 5Q4
5QPs ("Psalmi") = 5Q5
5QLama ("Plângerile lui Ieremia") = 5Q6
5QLamb (Plângerile lui Ieremia "") = 5Q7
5QPhyl (3 fragmente dintr-o "amuletă") = 5Q8
5QapJosh ("Apocrifa lui Iosua") = 5Q9
5Q10 Apocrifa lui Maleahi
Articolul 5Q11 a Comunităţii
5Q12 Damasc Document
5Q13 articolul
Curses 5Q14
5Q15 Noul Ierusalim
5Q16-25 neclasificate
5QX1 piele fragmentării

Pestera 6
6QpaleoGen (secţiunea din "Geneza", 6:13-21 scris în ebraică paleo-script-ul) = 6Q1
6QpaleoLev (secţiunea de "Leviticul", 8:12-13 scris în ebraică paleo-script-ul) = 6Q2
6Q3 Deuteronom
6Q4 Kings
6QCant ("Cântarea Cântărilor" sau "Cântarea Cântărilor") = 6Q6
6Q7 Daniel
6QpapEnGiants ("Cartea de giganţi" de la "Enoh") = 6Q8
6Qpap apSam-Kg ("Apocrifa pe Samuel de Kings") = 6Q9
6QpapProph (un fragment de neidentificat profetic) = 6Q10
6Q11 ("Alegoria de viţă de vie")
6QapocProph (o profeţie apocrifă) = 6Q12
6QPriestProph ("Preot Profeţia") = 6Q13
6QD ("Documentul de Damasc") = 6Q15
6QpapBened ("Binecuvântare") = 6Q16
Calendarul Maya 6Q17 Document
Imnul 6Q18
Geneza 6Q19
6Q20 Deuteronom
6Q21 de text profetic?
6Q22-6QX2 Neclasificat
6Q23 ("Cuvinte ale lui Michael"; Arhanghel) CF. 4Q529

Pestera 7
7QLXXExod (o secţiune de "Exodul", din Septuaginta) = 7Q1
7QLXXEpJer ("Scrisoarea lui Ieremia" = Baruch 6) = 7Q2
7Q3 textul biblic?
7QpapEn gr ("Enoh") = 7Q4, 8, 11-14
7Q5 text biblic
7Q6, 7, 9, 10 neclasificate
7Q15-18 neclasificate
7Q19 Imprint

Pestera 8
8QGen ("Geneza") = 8Q1
8QPs ("Psalmi") = 8Q2
8QPhyl (fragmente dintr-o "amuletă") = 8Q3
8QMez (parte din "Deuteronom" 10 doisprezece - 11:21 de la o Mezuzah) = 8Q4
8QHymn (un imn anterior neidentificat) = 8Q5
Suport pentru 8QX1
8QX2-3 curelelor

Pestera 9
9Qpap (fragment neidentificat)

Pestera 10
10Q1 ostracon

Pestera 11
11QpaleoLeva ("Leviticul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 11Q1
11QpaleoLevb ("Leviticul", scris în ebraică paleo-script-ul) = 11Q2
11QDeut ("Deuteronom") = 11Q3
11QEz ("Ezechiel") = 11Q4
11QPsa ("Psalmi") = 11Q5
11QPsb ("Psalmi") = 11Q6
11QPsc ("Psalmi") = 11Q7
11QPsd ("Psalmi") = 11Q8
11QPse ("Psalmi") = 11Q9
11QtgJob ("Targum lui Iov") = 11Q10
11QapocrPs ("Apocrife Psalmi") = 11Q11
11QJub ("Jubilee") = 11Q12
11QMelch ("Printul Ceresc Melchisedec") = 11Q13
11QSM ("Sefer Ha-Milhamah" sau "Cartea războiului") = 11Q14. CF. 1QM?
11QHymnsa = 11Q15
11QHymnsb = 11Q16
11QShirShabb ("Cântecele Sacrificiului de Sabat") = 11Q17
11QNJ AR ("Noul Ierusalim", textul în limba aramaică) = 11Q18 CF. 1Q32, 2Q24
11QTa ("Templul Defilaţi") = 11Q19
11QTb ("Templul Defilaţi") = 11Q20
11Q21 textul ebraic
11Q22-28 neclasificate
11Q29 Serekh ha-Yahad legate de
Neclasificate 11Q30
Neclasificate 11Q31
XQ1-4 filacterii
XQ5 fragmente
XQ6 oferta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu