QUMRAN RECONTRUIRE 3D
Reconstrucţia 3D digitală  a Aşezării antice Qumran. În perioada hasmoneeană  a arătat superb, cu curţi şi ziduri drepte oglindă cu unghiuri drepte şi creneluri din piatră,ca o garnizoană fortificată de rangul I. După abandonare esenienii şi-au recuperat aşezarea  din mâinile celor pe care îi detestau .Şi au avut  grijă ca aspectul prosper şi îngrijit-elegant să dispară devenind o tentaţie şi o ispită mult prea mareAcesta a devenit ETALONUL ESTETIC pentru aşezările de la Qumran.dacă putem spune aşa.
din două motive:


1. Era o opoziţie  faţă de tendinţele lui Herodes da a da o faţadă,un aspesct foarte Roman-cartaginez al templului lui Solomon, Ezra şi Neemiah din Ierusalim.. Cât sau audus  îmbunătăţiri cu aspect elenistic ,evreii au tăcut . Au tăcut şi nu au opus rezistenţă sau proteste în amintirea  lui Alexandru Macedon care  a descălecat în faţa lui Yahweh şi a Ierusalimului şi  nu la asediat cu a făcut cu alte capitale din calea cuceririlor lui.La fel a făcut şi Ierusalimul care i-a deschis porţile. atunci a început  o mixtură a două culturi şi a două populaţii,cea israelită şi cea elenă. Elenismul nu a fost întâmpinat cu bucurie de toţi evreii. Dar nici cu maxim de ostilitate cum am crede azi. În proporţie de 50% arhitectura elenă mai ales cea insulară mediteraniană semăna cu cea iudaică.Aşa încât diferenţele  nu se vedeau clar.Poate păreau mai îngrijite ,oglinda aspectului exterior . Dar  odată cu romanizarea,influenţa puternică   a Cartaginei şi Romei chiar în Templul lui Yahweh la Ierusalim,  apropae toată grupările  evreieşti au protestat ostil printr-o  tendinţă,o modă  a caselor de piatră,gresie căptuşite cu lut şi chirpici sau ipsos  şi cu aspect neregulat oarecum neîngrijit.


2 Al doilea motiv erau romanii şi prezenţa lor ca aliaţi, care veniţi în   calea  atacurilor repetate ale Persiei şi Babilonului şi după captivitate. Romanii  nu u mai plecat. Au adus efective tot mai mari, ne-au demobilizat aramata naţională  fără ripostă , cu acordul Hasmoneenilor şi a Ptolemeilor Herodieni. În final au intrat în cazărmi şi garnizoane  au rechiziţionat tot armamentul, caii şi resusrsele şi ne-au concediat toţi soldaţii fiind înlocuiţi cu romani,exclusiv cu legiuni şi cohorte romane.   Oficial erau Aliaţi, practic orice ervreu ştia că erau  semi-ocupaţi. Au devenit o colonie  în curs de anexare oficială la Imperiul Romei .
Din acest motiv toate  casele fortificate  şi construite din piatră din iudeea au fost capitonate şi camuflate ca să nu fie conficasate şi rechiziţionate de armata romană. Trebuia să pară  o contrucţie BARBARĂ INFERIOARĂ  pretenţiilor  romane care să-i facă să plece acasă  . Să simtă  aspectul USCAT ,ÎNECĂCIOS_USCAT ŞI SĂRĂCĂCIOS   au unui trai sărac şi auster. Să nu simtă nimic   din senzaţia unui concediu prelungit. Aspectul  care de băga în depresie şi  îţi făcea ostaşii să clacheze nervos, dorind-uşi să părăsească IADUL PUSTIU şi să se întoarcă la Roma. A fost un camuflaj eficient adoptat şi de fraţii arabi şi de egipteni. Devenind în scurtă vreme  stilul naţional a tuturor naţiunilor din Orient şi Mediterana. O formă de luptă.  Arhitectura  Depresiei Suicidale  a devenit Steag naţional şi o armă de luptă non-violentă dar cunmplit de eficientă.

Comunitatea din Qumran nu a făcut excepţie după ce a aavut experienţa hasmoneeană şi Ptolemeică de a  devenii GARNIZOANĂ MILITARĂ  fără acordul comunităţii. care  nu sa opus ,dar nici nu le-a convenit. Qumran  nu era o comunitate  săracă ,ci din contră era una suficient de prosperă   încât să-i facă pe romani să confunce QUMRAN cu  o VILA RUSTICA FORTICA  sau un CASTRUM pentru trupele lor.

Nici o cohortă nu-şi dorea să stea prea mult   într-un asemenea loc.  În perioada  hasmoneeană  şi cea ptolemeică a satrapilor  lui Epifanie  Antioh   esenienilor  le-a venit foarte greu să stea  în aceaşi incintă cu curvelele cele mai perverse, beţive narcomane, distribuitori de parfumuri şi narcotice    [etno-botanice ]  extracte din plante  şi chimicale . Opiu cu sulf şi alte tâmpenii ucigătoare. la care se adăugau  bătăile tipice oricărei garnizoane şi beţiile crunte.  Iar esenienii  nu trebuiau să pară nici agresaţi ,nici deranjaţi de la copierea scripturilor , nici de la post şi nici de la rugăciune.  Lecţie pe care esenienii  şi-au luat-o pe pielea lor şi au învăţa-to cel mai eficient. mai eficient decât alţii din Iudeea încât au devenit experţi în camuflaj.
 ofiţerul   de alae(cavalerie romană9 a crezut că sânt nişte nebuni nespălaţi şi zdrenţeroşi. Şi avea mereu obesia că miroase greu. iau pus pe esenieni să se spele.  şi să strecoare apa. Era absolut curată. A pus soldaţii  mai cu elen milităresc. Era şi mai curată. În final a îneles  trucul a dat foc  aşezării Esenieni Qumran şi ia târţt prin nămolul  de  pe malul Mării Moarte. Qumran a fost incendiat de 7-8 ori  şi toate incendiile au avut loc în perioada romană-herodiană.
romanii   din alae  celtica şi  Antonia  Marcica IV  formată din egiptenii şi arabi lau asasinat pe ofiţerul Peticiu Petoniu Marcus  .  de la comanda Cohorte VIII Antonia  IV Antonia Alae(cavalerie) . Şi au fugit  în deşertul Iordaniei la zeloţi. dacă nu au putut salva vieţile esenienilro le-au salvat DESTINUL,MISIUNEA şi SECRETUL. În scurtă vreme Qumran era locuit  din nou . La  trecealui Pontiu Pilat  acesta auzise de faima cărturarilor  Esenieni.
N-a găsit  picătură de cerneală , piele sau pergament( celuloză  şi textilă din  păr animal) nici papirus  ci nişte olari care scriau pe pietre.  ia considerat nebuni contagioşi  sau ORACOLE PERICULOASE ( nesari dar ciudaţi straniu de periculoşi). Şi a ordonat să fie  izolată complect  AŞEZAREA  scriind:" toţi filosofii greci au găsit pe alţii aici sau au avut miraj(nălucile deşertului).Nişte  barbari primitivi ,în timpul pietrei  care locuiau în peşteri deşi aveau case.!"  "ANALE  PILATORIA  VEX  MAGNA  cap 8 LIBER  SECUNDI  COL .  XXXVIII /38."


Esenieni Grafică digitală 3DQumran  Aşezarea Antică Eseniană Şcoala de Talmud -Thorah  vedere aeriallă  spate spre  case şi depozite stock
Qumran  Aşezarea Antică Eseniană Şcoala de Talmud -Thorah   faţa A  spre bazine Reconstruire 3D digital secţiune CLĂDIRI DIN ANSAMBLUL COMUNITĂŢII
Qumran  Aşezarea Antică Eseniană Şcoala de Talmud -Thorah   faţa B spate  spre magaziile de stock cereale,furaje şi borcane de gips  Reconstruire 3D digital secţiune CLĂDIRI DIN ANSAMBLUL COMUNITĂŢII


 Qumran Turnul de Veghe şi Obervatorul Biblic-Astronomic al Comunităii Eseniene . Fost  Turn Militar al Fortului Hasmonean vedere aerială  reconstrucţie 3D digitală  secţiunea   clădiri din ansamblul comunităţii
 Qumran Turnul de Veghe şi Obervatorul Biblic-Astronomic al Comunităii Eseniene . Fost  Turn Militar al Fortului Hasmonean vedere intrare spre Yeşiva Şcoala Superioară de talmud -Thora.  Reconstrucţie 3D digitală  secţiunea   clădiri din ansamblul comunităţii

Qumran Turnul de Veghe şi Obervatorul Biblic-Astronomic al Comunităii Eseniene . Fost  Turn Militar al Fortului Hasmonean vedere Piaţa Olarilor  casa de lucru .  Reconstrucţie 3D digitală  secţiunea   clădiri din ansamblul comunităţii
Qumran Turnul de Veghe şi Obervatorul Biblic-Astronomic al Comunităii Eseniene . Fost  Turn Militar al Fortului Hasmonean vedere Piaţa Albinellor şi strada inului  casa scribilor.  Reconstrucţie 3D digitală  secţiunea   clădiri din ansamblul comunităţii
Qumran Turnul de Veghe şi Obervatorul Biblic-Astronomic al Comunităii Eseniene . Fost  Turn Militar al Fortului Hasmonean vedere intrare spre Yeşiva Şcoala Superioară de talmud -Thora.  Reconstrucţie 3D digitală  secţiunea   clădiri din ansamblul comunităţii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu