Mishmarot 4Q321Mishmarot 4Q321 (Mishmarot B
The Calendrical Document Scroll.SululCalendarului Document

 

 

 

Mishmarot4Q321
 (Mishmarot B[superscript]a)
Parchment
Copied ca. 50-25 B.C.E.
Height 13.4 cm (5 1/4 in.), length 21.1 cm (8 1/4 in.)
Courtesy of the Israel Antiquities Authority (10)
A significant feature of the community was its calendar, which was based on a solar system of 364 days, unlike the common Jewish lunar calendar, which consisted of 354 days. The calendar played a weighty role in the schism of the community from the rest of Judaism, as the festivals and fast days of the group were ordinary work days for the mainstream community and vice versa.
According to the calendar, the new year always began on a Wednesday, the day on which God created the heavenly bodies. The year consisted of fifty-two weeks, divided into four seasons of thirteen weeks each, and the festivals consistently fell on the same days of the week. It appears that these rosters were intended to provide the members of the "New Covenant" with a time-table for abstaining from important activities on the days before the dark phases of the moon's waning and eclipse (duqah).
References:
Jaubert, A. "Le Calendrier de Jubiles et de la Secte de Qumran: Ses origines Bibliques," Vetus Testamentum 3 (1953):250-64.
Talmon, S. "The Calendar of the Judean Covenanteers." In The World of Qumran from Within: Collected Studies, pp. 147-85. Jerusalem, 1989.
Talmon, S. and I. Knohl. "A Calendrical Scroll from Qumran Cave IV -- Miþ Ba (4Q321)" (in Hebrew), Tarbiz 60 (1991):505-21.

O caracteristică importantă a comunităţii a fost calendarul său, care a fost bazat pe un sistem solar de 364 de zile, spre deosebire de comun evreiesc lunar calendaristic, care a constat din 354 de zile.Calendarul a jucat un rol important în schisma[separarea] a comunităţii de la restul de iudaismului, ca festivaluri şi zile rapide ale grupului au fost zilele obişnuite de lucru pentru comunitatea majoritară şi vice-versa.


Conform calendarului, noul an a început întotdeauna pe o zi de miercuri, ziua în care Dumnezeu a creat corpurile cereşti.Ani a constat din cincizeci-două săptămâni, împărţit în patru anotimpuri ale treisprezece săptămâni fiecare, precum şi festivaluri în mod constant a căzut în aceleaşi zile ale săptămânii. Se pare că aceste liste au fost destinate pentru a oferi membrilor "Noul Legământ", cu un timp de la masa pentru a se abţine de la activităţile importante pe zi înainte de fazele de declin întunecate ale Lunii şi de Eclipse (duqah).
Referinte:
Jaubert, A. "Le Calendrier de Jubiles et de la Secte de la Qumran: Bibliques Ses Origines," Vetus Testamentum 3 (1953) :250-64.
Talmon, S. "Calendarul Covenanteers iudeu." În Lumea de la Qumran din cadrul: Studii colectate, pp. 147-85. Ierusalim, 1989.
Talmon, S. si I. Knohl. "O Sul Calendarul Maya de la Qumran, Pestera IV - Mitul Ba (4Q321)" (în ebraică), Tarbiz 60 (1991) :505-21.

Mishmarot
4Q321 (Mishmarot B [exponent] a)
pergament
Copiate ca. 50-25 B.C.E.
Inaltime 13.4 cm (5 1/4 inch), lungime 21,1 cm (8 1/4 inch)
Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (10)

 

 

 

Dead Sea Scrolls Translation of The Calendrical Document Scroll

 

 

 

  1. [on the first {day} in {the week of} Jedaiah {which falls} on the tw]elfth in it {the seventh month}. On the second {day} in {the week of} Abiah {which falls} on the twenty- f[ifth in the eighth {month}; and duqah {is} on the third] {day}
  2. [in {the week of} Miyamin {which falls} on the twelfth] in it {the eighth month}. On the third {day} in {the week of} Jaqim {which falls} on the twen[ty-fourth in the ninth {month}; and duqah {is} on the fourth] {day}
  3. [in {the week of} Shekania {which falls} on the eleven]th in it {the ninth month}. On the fifth {day} in {the week of} Immer {which falls} on the twe[n]ty-third in the te[nth {month}; and duqah {is} on the sixth {day} in {the week of} Je]shbeab {which falls}
  4. [on the tenth in] it {the tenth month}. On the [si]xth {day} in {the week of} Jehezkel {which falls} on the twenty-second in the eleventh month [and duqah {is on the} Sabbath in] {the week of} Petahah {which falls}
  5. [on the ninth in it {the eleventh month}]. On the first {day} in {the week of} Joiarib {which falls} on the t[w]enty-second in the twelfth month; and [duqah {is} on the seco]nd {day} in {the week of} Delaiah {which falls}
  6. [on the ninth in it {the twelfth month}. vacat The] se[cond] {year}: The first {month}. On the sec[on]d {day} in {the week of} Malakiah {which falls} on the tw[entieth in it {the first month}; and] duqah {is}
  7. [on the third {day} in {the week of} Harim {which falls} on the seventh] in it {the first month}. On the fou[r]th {day} in {the week of} Jeshua {which falls} [on] the twentieth in the second {month}; and [duqah {is} on the fifth {day} in {the week of]} Haqqos {which falls} on the seventh
  8. [in it {the second month}. On the fifth {day} in {the week of} Huppah {which falls} on the nine]teenth in the third {month}; and duqa[h] {is} on the six[th {day} in {the week of} Happisses {which falls}
Translation and transcription by S. Talmon and I. Knohl

 [În prima zi {} în {săptămâna} {Iedaia, care cade pe} TW] elfth in aceasta luna a şaptea {}. La cea de a doua zi {} în {săptămâna} Abiah {} care se încadrează la douăzeci-f [ifth în a opta luna {}; şi duqah {} este pe a treia] {zile}
    [În {săptămâna} Miyamin {} care se încadrează în a douăsprezecea], în aceasta luna a opta {}. La a treia zi {} în {săptămâna} {Jaqim care cade} pe twen [TY-al patrulea în nouă luni {}; şi duqah {} este pe a patra] {zile}
    [În {săptămâna} Shekania {} care intră pe cei unsprezece]-lea în aceasta luna a noua {}. La a cincea zi {} în {săptămâna} {Imer, care cade pe TWE} [n] TY-al treilea [te n-lea} {lună; şi duqah {} este pe a sasea zi {} în {săptămâni de Je}], care intră shbeab {}
    [Pe al zecelea în] ea {} luna a zecea. Pe [si] a Xa {zi} {în săptămâna} Jehezkel {} care se încadrează în al douăzeci şi doilea, în luna a unsprezecea [şi duqah {} este Sabatul în] {săptămâna} {Petahah care intră}
    [Pe al nouălea în aceasta luna a unsprezecea {}]. În prima zi {} în {săptămâna} {Ioiarib, care cade pe} T [w] enty-al doilea în luna a douăsprezecea, şi [duqah {} este pe Seco]-a zi {} {în săptămâna de } {Delaia care intră}
    [Pe al nouălea în aceasta luna a douăsprezecea {}. Vacat] se [cond] {} ani: prima {} luni. Pe sec [pe] d {zi} {în săptămâna} {Malakiah care cade} pe TW [entieth în ea {prima lună}; şi] duqah {este}
    [În a treia zi {} în {} săptămâni a lui Harim {} care se încadrează în a şaptea], în aceasta prima luna {}. Pe Fou [r]-lea {zi} {în săptămâna} {Iosua, care intră} [pe] XX în două luni {}; şi duqah [{} este în a cincea zi {} {în săptămâna de ]} Haqqos {} care se încadrează în a şaptea
    [În aceasta luna a doua {}. La a cincea zi {} în {săptămâna} {Hupa, care cade pe nouă}] teenth în a treia luna {}; şi duqa [h] {} este pe data de şase [{zi} {în săptămâna de } {Happisses care intră}

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu