Peşer HaEnoch / Enoch4Q201


The Enoch Scroll

 


TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHENENOCH- 4Q201 PEŞER HA-HANOCH

Denumirea aramaică : PEŞER HA'HANOCH

Denumirea de Q vine de la QUMRAN-cave's( Peşteră Qumran) 4. şi 201 este Fragmentul.

The Enoch Scroll
Translation of the Enoch Scroll
Hanokh4Q201
(En ar[superscript]a)
Parchment
Copied ca. 200-150 B.C.E.
Fragment A: height 17.5 cm (6 7/8 in.), length 17.5 cm (6 7/8 in.)
Fragment B: height 6.4 cm (2 1/2 in.), length 6.9 cm (2 11/16 in.)
Courtesy of the Israel Antiquities Authority (11)

Hanokh4Q201
(En AR [exponent] a)
pergament
Copie manuală la original .Datat ca. 200-150 B.C.E.Înaintea erei noastre.
Un fragment: inaltime 17,5 cm (6 7/8 inch), lungime 17,5 cm (6 7/8 inch)
B fragment: inaltime 6,4 cm (2 1/2 inch), cu lungimea de 6,9 cm (2 11/16 inch)
Cu Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (11)
-MOSSAD

Sulul lui Enoch -Hanokh4Q201 ["Shrine of Book Museum "Ierusalim]

 

 

 

English
One of the most important apocryphic works of the Second Temple Period is Enoch. According to the biblical narrative (Genesis 5:21-24), Enoch lived only 365 years (far less than the other patriarchs in the period before the Flood). Enoch "walked with God; then he was no more for God took him."
The original language of most of this work was, in all likelihood, Aramaic (an early Semitic language). Although the original version was lost in antiquity, portions of a Greek translation were discovered in Egypt and quotations were known from the Church Fathers. The discovery of the texts from Qumran Cave 4 has finally provided parts of the Aramaic original. In the fragment exhibited here, humankind is called on to observe how unchanging nature follows God's will.
ROMÂNĂ
Una dintre cele mai importante lucrari ale apocrife din perioada celui de-al 
doilea Templu, este"Sulul lui Enoh". În conformitate cu naraţiunea biblică  
(Geneza 5:21-24), Enoh a trăit numai 365 de ani (mult mai puţin decât ceilalţi patriarhi  
în perioada înainte de potop). Enoh "a umblat cu Dumnezeu, apoi nu a mai fost  
pentru că Dumnezeu la luat."
 
Limba de origine a sulului şi a scrierii a fost, după toate probabilităţile paleo-ebraică 
(protosinaitic) rescrisă în , aramaică (o limba semitica timpurie). Deşi versiunea 
originală a fost pierdut în antichitate,sau păstrat porţiuni dintr-o  traducere greacă şi 
armaică-nabateeană
Manuascrise traduse au fost descoperite în Egipt şi copiile traduse ale scribilor , au 
fost cunoscute de  Sfinţii Părinţi ai Biericii primare.Descoperirea a textelor din pestera  
4 Qumran de aici  indicativul Q4 [ Qumran-cave 4]  , a oferit în cele din urmă părţi ale  
originale aramaică. În fragmentul prezentat aici, omenirea este chemată pentru a  
observa modul în care natura neschimbătoare urmează voia lui Dumnezeu.

THE ENOCH SCROLL: TRANSLATION 
E[superscript]a I ii
12. ...But you have changed your works,
13. [and have not done according to his command, and tran]sgressed against him; (and have spoken) haughty and harsh words, with your impure mouths,
14. [against his majesty, for your heart is hard]. You will have no peace.
En[superscript]a I iii
13. [They (the leaders) and all ... of them took for themselves]
14. wives from all that they chose and [they began to cohabit with them and to defile themselves with them];
15. and to teach them sorcery and [spells and the cutting of roots; and to acquaint them with herbs.]
16. And they become pregnant by them and bo[re (great) giants three thousand cubits high ...]
Transcription by J. T. Milik, amended by J. C. Greenfield; translation by J. C. Greenfield
SCROLL Enoh: TRADUCERE
 
TRANSLITERAŢIE , TRADUCERE ÎN ROMÂNĂ

 

E [exponent] o I II/ ADEPTUL
12. Dar ... ce s-au schimbat lucrările Tale,
 
13. [şi nu au făcut după porunca Lui, şi TRAN] şi  e agresat Duhul Său, împotriva Lui,  
(şi am vorbit),împotriva   la ce aţi vorbit; cuvinte trufaşe şi dure, cu gurile voastre necurate,
 
14. [faţă de Majestatea Sa, pentru inima,ta este grea şi te trage în adânc]. Tu nu vei avea pace.

Eşti şi tu [exponent[adeptul]] o am III..la fel ca ei...
 
13. [Ei (liderii)  au supus şi au stăpânit  toate ... de le-a luat pent u ei]
 
14. neveste din toate  triburile  oamenilor pe care le-au ales şi [au început să locuiască  
cu ei şi să se spurce cu ei; pueteri cereşti necunoscute];
 
15. şi să-i înveţe şi vrăjitoriei [vrăji şi de tăiere de rădăcini, şi să le îi obişnuiască zilnic  
cu plante otrăvitoare şi narcotice.]
 
16. Şi  au devenit gravide de la ei si Bo [re (mare) de trei mii de coţi uriaşi de mare ...]
 
TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu